شنيده مي شود: در مراسم يادواره شهداي داريون كه چند روز پيش در مصلاي نماز جمعه اين شهر برگزار شد تعدادي از مسوولين ادارات و پرسنل اين اداره ها حضور نداشته اند كه اين امر باعث تعجب مردم و امام جمعه  منطقه  داريون شده است. جاسبي پس از سه دهه بالاخره از ميز رياست دانشگاه […]

شنيده مي شود: در مراسم يادواره شهداي داريون كه چند روز پيش در مصلاي نماز جمعه اين شهر برگزار شد تعدادي از مسوولين ادارات و پرسنل اين اداره ها حضور نداشته اند كه اين امر باعث تعجب مردم و امام جمعه  منطقه  داريون شده است.

جاسبي پس از سه دهه بالاخره از ميز رياست دانشگاه آزاد دل كند!

گفته مي شود:پس از اينكه “دانشجو” به جاي “جاسبي” رييس دانشگاه آزاد شده تعداد زيادي از روساي دانشگاه هاي آزاد كشور به حمايت از جاسبي استعفا داده بودند.كه در اين ميان نام آقاي… و آقاي…. و آقاي…. ديده شده است.

گويا رييس جديد دانشگاه آزاد حسابي از اين مساله ناراحت شده و به دنبال اسامي روساي دانشگاه آزادي است كه از جاسبي حمايت كرده بودند.