به نظر می رسد شهردار این شهر، خود از چنین ماجرایی خبر ندارد.وگرنه حتما نسبت به این مساله واکنش نشان می داد. شاید هم تا کنون و با دیدن خبر سایت داریون نما مطلع شده و این کار را انجام داده باشد. گفته می شود: واحد انفورماتیک شهرداری یکی از شهرهای نزدیک شیراز که تنها […]

به نظر می رسد شهردار این شهر، خود از چنین ماجرایی خبر ندارد.وگرنه حتما نسبت به این مساله واکنش نشان می داد. شاید هم تا کنون و با دیدن خبر سایت داریون نما مطلع شده و این کار را انجام داده باشد.

گفته می شود: واحد انفورماتیک شهرداری یکی از شهرهای نزدیک شیراز که تنها 36 کیلومتر! بامرکز استان فارس فاصله دارد در اقدامی تامل برانگیزو غیر حرفه ای عکس شهردار آن شهر را در لوگوی سایت شهرداری قرار داده است!
گفتنی است این کار در حالی صورت می گیرد که سایت شهرداری ها عمومی بوده و در لوگوی سایت شهرداری ها معمولا تصاویر و نمادهایی از آن شهر و یا تصویری از رهبر معظم انقلاب کار می شود.

اما وقتی به سایت این شهرداری مراجعه کنید می بینید که عکس شهردار در لوگوسایت که عکس مقام معظم رهبری هم قرار گرفته جای داده شده است که این خود جای سوال دارد.زیرا شان مقام معظم رهبری برای مسوولان کشوربه نحوی است که به خود اجازه نمی دهند عکس خود را هم ردیف با ایشان در جایی قرار دهند.
به نظر می رسد شهردار این شهر، خود از چنین ماجرایی خبر ندارد.وگرنه حتما نسبت به این مساله واکنش نشان می داد. شاید هم تا کنون و با دیدن خبر سایت داریون نما مطلع شده و این کار را انجام داده باشد.
به هر حال ما لوگوی سایت این شهرداری را کپی کرده و نزد خود نگه داشته ایم.
در زيز نمونه اي از لوگوي برخي از سايتهاي شهرداري هاي كشور جهت نمونه آورده مي شود.

لوگو سايت شهرداري سده

لوگو سايت شهرداري جهرم

لوگو سايت شهرداري كوار

لوگو سايت شهرداري مهر

لوگو سايت شهرداري شيراز