مردم ولايت مدار داريون هميشه و در مواقع حساس  انقلاب اسلامي امتحان خود را به خوبي پس داده اند. در اوج مبارزات مردم سراسر ايران برعليه رژيم خائن شاهنشاهي مردم داريون نيز با برگزاري راهپيمايي هاي مختلف به مقابله و مبارزه با رژيم ستمشاهي مي پرداختند. در ادامه تصاويري را مشاهده مي كنيد كه مربوط […]

مردم ولايت مدار داريون هميشه و در مواقع حساس  انقلاب اسلامي امتحان خود را به خوبي پس داده اند. در اوج مبارزات مردم سراسر ايران برعليه رژيم خائن شاهنشاهي مردم داريون نيز با برگزاري راهپيمايي هاي مختلف به مقابله و مبارزه با رژيم ستمشاهي مي پرداختند.

در ادامه تصاويري را مشاهده مي كنيد كه مربوط به آن روزهاي مبارزه با رژيم طاغوت است.

با تشكر از آقاي غلام رضا فتوح آبادي كه اين عكس ها را در اختيار سايت داريون نما قرار دادند.