خبرنگار:احمدرضا ارج زاده به مناسبت سي وسومين فجر انقلاب اسلامي ايران مراسم جشن باشكوهي با همكاري پايگاه امام مهدي (عج)،شوراي اسلامي و دهياري روستاي تربر جعفري بر گزار خواهد شد. به همين منظور ستاد برگزاري جشن تشكيل شده و برنامه ريزي هاي مربوطه صورت گرفته است . به گزارش داريون نما اين جشن روز چهارشنبه […]

خبرنگار:احمدرضا ارج زاده
به مناسبت سي وسومين فجر انقلاب اسلامي ايران مراسم جشن باشكوهي با همكاري پايگاه امام مهدي (عج)،شوراي اسلامي و دهياري روستاي تربر جعفري بر گزار خواهد شد.

به همين منظور ستاد برگزاري جشن تشكيل شده و برنامه ريزي هاي مربوطه صورت گرفته است .
به گزارش داريون نما اين جشن روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه از ساعت 14الي16و30در حسينيه قائم آل محمد روستا برگزار مي شود.