خوشبختانه سايت داريون نما در همين مدت اندك دوستان و همراهان بسياري از سراسر ايران و جهان يافته است. يكي از اين دوستان و بينندگان قاسم بهدادي است كه اهل شهر بندرعباس است اما سالهاست در جزيره قشم اقامت دارد. اين دوست عزيز به صورت اتفاقي در اينترنت با سايت داريون نما آشنا شده و […]

خوشبختانه سايت داريون نما در همين مدت اندك دوستان و همراهان بسياري از سراسر ايران و جهان يافته است.

يكي از اين دوستان و بينندگان قاسم بهدادي است كه اهل شهر بندرعباس است اما سالهاست در جزيره قشم اقامت دارد.

اين دوست عزيز به صورت اتفاقي در اينترنت با سايت داريون نما آشنا شده و از حدود دو ماه پيش كه داريون نما را ديده شده دوست صميمي سايت داريون نما.

بهدادي كه در “درگهان” قشم مغازه دارد به ساحل زيباي خليج هميشه فارس رفته و نام سايت داريون نما را بر روي ساحل آن نوشته. او از اين كار خود عكسي تهيه كرده و برايمان ارسال كرده است.

با تشكر از اين دوست عزيز در بالا عكس ارسالي وي را مشاهده مي كنيد.