عكس و خبر:روح الله قرباني/ زندی  به عنوان رئیس مرکز جهاد کشاورزی داریون معرفي شد. به گزارش داریون نما  در مراسمي كه در سالن اجتماعات مرکز ترویج و جهاد کشاورزی شهر داریون برپاشد  تودیع ومعارفه رییس جهاد کشاورزی اين منطقه برگزار شد. در این مراسم که با حضور حجت الاسلام عزیزی امام جمعه داریون ،دهقان […]

عكس و خبر:روح الله قرباني/

زندی  به عنوان رئیس مرکز جهاد کشاورزی داریون معرفي شد.
به گزارش داریون نما  در مراسمي كه در سالن اجتماعات مرکز ترویج و جهاد کشاورزی شهر داریون برپاشد  تودیع ومعارفه رییس جهاد کشاورزی اين منطقه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام عزیزی امام جمعه داریون ،دهقان فارسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز و شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون انجام شد,فروغی نیا پس از 30سال خدمت باز نشسته شد.
زندی که پیش از این معاون جهاد کشاورزی حومه شیراز بود به بعنوان رییس مرکز ترویج وجهاد کشاورزی داریون منصوب شد.