خبرنگار:احمدرضا ارج زاده/ به مناسبت سي و سومين فجر انقلاب اسلامي ايران يك دوره مسابقات فوتبال به ميزباني روستاي تربر جعفري و با همكاري بخشداري مركزي شيراز برگزار خواهد شد. به گزارش داريون نما به همين منظور چندين جلسه با بيشكسوتان فوتبال روستا وجوانان فوتبالي وهمچنين دهيارروستابرگزار و مقرر شد بس از ارسال دعوتنامه به […]

خبرنگار:احمدرضا ارج زاده/

به مناسبت سي و سومين فجر انقلاب اسلامي ايران يك دوره مسابقات فوتبال به ميزباني روستاي تربر جعفري و با همكاري بخشداري مركزي شيراز برگزار خواهد شد.

به گزارش داريون نما به همين منظور چندين جلسه با بيشكسوتان فوتبال روستا وجوانان فوتبالي وهمچنين دهيارروستابرگزار و مقرر شد بس از ارسال دعوتنامه به سرپرست كليه تيمهاي منطقه و شهر داريون ،جلسه اي با موضوع هماهنگي و برنامه ريزي مسابقات با حضور كليه سرپرست تيمها و ستاد برگزاري مسابقات برگزار شود.