اگر به حرمت امام جمعه داريون نبود هم اكنون سه و چهار مسئولي كه در جلسه شوراي اداري داريون حضور دارند به دليل ناكارآمدي و توجيه برنامه هاي غلط اخراج مي شدند. حسین قاسمی در تاریخ89/11/15‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬زمانی‮ ‬که‮ ‬فرماندار‮ ‬شیراز‮ ‬بود‮ ‬در‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬جلسات‮ ‬شورای‮ ‬اداری‮ ‬داریون‮ ‬حضور‮ ‬یافت‮.‬ در‮ ‬آن‮ ‬جلسه‮ […]

اگر به حرمت امام جمعه داريون نبود هم اكنون سه و چهار مسئولي كه در جلسه شوراي اداري داريون حضور دارند به دليل ناكارآمدي و توجيه برنامه هاي غلط اخراج مي شدند.

حسین قاسمی در تاریخ89/11/15‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬زمانی‮ ‬که‮ ‬فرماندار‮ ‬شیراز‮ ‬بود‮ ‬در‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬جلسات‮ ‬شورای‮ ‬اداری‮ ‬داریون‮ ‬حضور‮ ‬یافت‮.‬
در‮ ‬آن‮ ‬جلسه‮ ‬فرماندار‮ ‬سابق‮ ‬شیراز‮ ‬حسابی‮ ‬گرد‮ ‬و‮ ‬خاک‮ ‬کرد‮ ‬و‮ ‬حتی‮ ‬در‮ ‬بخشی‮ ‬از‮ ‬حرف‮ ‬هایش‮ ‬گفت‮:” اگر به حرمت امام جمعه داريون نبود هم اكنون سه و چهار مسئولي كه در جلسه شوراي اداري داريون حضور دارند به دليل ناكارآمدي و توجيه برنامه هاي غلط اخراج مي شدند”.
به گزارش سایت داریون نما فرماندار سابق شیراز همچنین به چند پروژه نیمه تمام از جمله عدم آنتن دهی تلفن های همراه در جاده شیراز-داریون و بهسازی گلزار شهدا داریون اشاره کرده بود.

به بخشی از این خبر که خبرگزاری فارس در تاریخ فوق منتشر کرد توجه کنید:” فرماندار شهرستان شيراز با اشاره به اينكه بايد نظام بروكراسي در بدنه اداره‮ ها حذف شود، گفت: لزومي نداشته است كه در جلسه شوراي اداري 04 مصوبه تصويب شود، اما شاهد اجرايي شدن برخي مصوبه ها از سوي تعدادي از مسئولان باشيم. قاسمي در ادامه ضمن انتقاد از اداره مخابرات به خاطر عدم انجام تعهدهاي اين اداره نسبت به انجام امور آنتن دهي تلفن در جاده و همچنين اداره بنياد شهيد اين شهر به دليل تأخير در عدم تخصيص اعتبار 08 ميليون توماني بهسازي گلزار شهدا اضافه كرد: بايد ظرف مدت 51 روز اتاقي در شهرداري داريون تشكيل شود و به بررسي مشكل و مسائل پيشروي اين شهر بپردازد.
قاسمي ابراز داشت: نحوه واگذاري زمين و زمين خواري در داريون نارضايتي مردم را به وجود آورده و رزق و روزي را از شهروندان گرفته است. وي با توجه به اظهار نظر اعضاي شوراي شهر داريون مبني بر اقدام ناصحيح زمين خواران در منطقه داريون ادامه داد: منابع طبيعي و جهاد كشاورزي با استقرار در داريون موضوع را با جديت پي گيري و نسبت به حل معضل زمين خواري اقدام كنند. فرماندار شهرستان شيراز همچنين با بيان مصوبات جلسه شوراي اداري داريون اظهار داشت: از فردا شنبه به مدت 15 روز رؤساي ادارات مخابرات، منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، بنياد مسكن، مسكن و شهرداري و بنياد شهيد داريون در يك جا مستقر شده و مشكل هاي اين منطقه را در بخش هاي مختلف بررسي و پي گيري كنند.‮”‬
‮***‬
همانگونه که در حرف های فرماندار سابق شیراز مشاهده کردید وی در آن زمان به خصوص از دو مورد یکی مربوط به عدم انجام تعهدهاي اداره‮ ‬مخابرات نسبت به انجام امور آنتن دهي تلفن در جاده‮ ‬شیراز‮-‬داریون و همچنين اداره بنياد شهيد به دليل تأخير در عدم تخصيص اعتبار 80 ميليون توماني بهسازی گلزار شهدا‮ ‬انتقاد‮ ‬کرده‮ بود‮.‬
‮ ‬به‮ ‬گزارش‮ ‬داریون‮ ‬نما‮ وی‮ ‬همچنین‮ ‬اعلام‮ ‬کرده‮ ‬بود‮ ‬که‮:” به مدت 51 روز رؤساي ادارات مخابرات، منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، بنياد مسكن، مسكن و شهرداري و بنياد شهيد داريون در يك جا مستقر شده و مشكل هاي اين منطقه را در بخش هاي مختلف بررسي و پي گيري كنند.‮”‬
از‮ ‬آن‮ ‬جلسه‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬پانزدهم‮ ‬بهمن‮ ‬ماه‮ ‬سال‮ 9831 ‬برگزار‮ ‬شد‮ ‬تقریبا‮ ‬یک‮ ‬سال‮ ‬و‮ ‬یک‮ ‬ماه‮ ‬می‮ ‬گذرد‮. ‬چند‮ ‬ماه‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬قاسمی‮ ‬از‮ ‬کار‮ ‬برکنار‮ ‬شد‮ ‬و‮ ‬جایش‮ ‬را‮ ‬به‮ ‬بذرافشان‮ ‬داد‮. ‬بذرافشان‮ ‬نیز‮ ‬مدتی‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬سرپرست‮ ‬فرمانداری‮ ‬شیراز‮ ‬بود‮ ‬تا‮ ‬در‮ ‬نهایت‮ جواد زرین کلاه‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬فرماندار‮ ‬شیراز‮ ‬معرفی‮ شد‮ ‬که‮ ‬اکنون‮ ‬نیز‮ ‬در اين سمت مشغول به كار است.
نکته‮ ‬مورد‮ ‬نظر‮ ‬ما‮ ‬اما‮ ‬اینجاست‮. ‬بعد‮ ‬از‮ ‬قاسمی،‮ ‬شیراز‮ ‬دو‮ ‬فرماندار‮ ‬به‮ ‬خود‮ ‬دیده‮ ‬اما‮ ‬داریون‮ ‬هنوز‮ ‬که‮ ‬هنوز‮ ‬است‮ ‬همان‮ ‬مشکلات‮ ‬را‮ ‬دارد‮.‬
تلفن‮ ‬ها‮ ‬درجاده‮ ‬شیراز‮ -‬داریون‮ ‬همچنان‮ ‬آنتن‮ ‬نمی‮ ‬دهد‮! ‬و‮ ‬گلزار‮ ‬شهدا‮ ‬هم‮ ‬بهسازی‮ ‬نشده‮ ‬است‮.‬معلوم‮ ‬هم‮ ‬نیست‮ ‬آن‮ ‬کارگروهی‮ ‬که‮ ‬فرماندار‮ ‬سابق‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬سخن‮ ‬گفت‮ ‬که‮ ‬مدت‮ 51 ‬روز‮ ‬یك ‬جا‮ ‬جمع‮ ‬شوند‮ ‬و‮ ‬مشکلات‮ ‬منطقه‮ ‬داریون‮ ‬را‮ ‬حل‮ ‬کنند‮ ‬اصلا‮ ‬تشکیل‮ ‬شد‮؟ ‬و‮ ‬اگر‮ ‬تشکیل‮ ‬شد‮ ‬کدام‮ ‬مشکلات‮ ‬داریون‮ ‬را‮ ‬حل‮ ‬کرد؟
نمی‮ ‬دانیم‮ ‬الان‮ ‬جناب‮ ‬حسین‮ ‬قاسمی‮ ‬کجاست‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬چه‮ ‬سمتی‮ ‬مشغول به‮ ‬کار‮ ‬است‮. ‬اما‮ ‬راستش‮ ‬با‮ ‬آن‮ ‬توپ‮ ‬پری‮ ‬که‮ ‬او‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬جلسه‮ ‬داشت‮ ‬گمان‮ ‬می‮ ‬کردیم‮ ‬به‮ ‬طرفه‮ ‬العینی‮ ‬لااقل‮ ‬برخی‮ ‬مشکلات‮ ‬داریون‮ ‬مثل‮ ‬همین‮ ‬آنتن‮ ‬دهی‮ ‬در‮ ‬جاده‮ ‬و‮… ‬حل‮ ‬شود‮ ‬اما‮ ‬نشد‮ ‬که‮ ‬نشد‮…‬
متن کامل این خبر را در خبرگزاری فارس می توانید اینجا ببینید.