رضا باصري از هنرمندان داريوني است كه سالهاست در زمينه خوشنويسي فعاليت دارد.  او پنجم آبان ماه سال 1350 در داريون متولد شد.  اين هنرمند داريوني ازمقطع پنجم ابتدايي بود كه علاقه مند به هنر خوشنويسي شد.  او در سال 1371 زير نظر استاد كشميري در كانون وحدت داريون دوره مقدماني خوشنويسي را گذراند.  باصري […]

 رضا باصري از هنرمندان داريوني است كه سالهاست در زمينه خوشنويسي فعاليت دارد.

 او پنجم آبان ماه سال 1350 در داريون متولد شد.

 اين هنرمند داريوني ازمقطع پنجم ابتدايي بود كه علاقه مند به هنر خوشنويسي شد.

 او در سال 1371 زير نظر استاد كشميري در كانون وحدت داريون دوره مقدماني خوشنويسي را گذراند.

 باصري سال 1374 در دوران خدمت مقدس سربازي در بندر عباس زير نظر استاد كريميان آموختن هنر خوشنويسي را ادامه داد.

 او بعد از پايان خدمت سربازي به طور جدي در نگارخانه سلك شيراز نزد استاد عليرضا تل جنگاني به فراگيري سطح پيشرفته اي از خوشنويسي پرداخت.

  رضا باصري در سال 1381 موفق به اخذ مدرك ممتاز از انجمن خوشنويسان شيراز شد.

 اين هنرمند داريوني در اين مدت در چهارنمايشگاه گروهي و يك نمايشگاه باحضور هنرمنداني چون علي اميدوار و مهدي مهري  شركت كرده است.

 باصري هم اكنون در دوره فوق ممتاز  زير نظر استاد كشوري و استاد  جنگاني شاگردي مي كند .