ورزشكاران و فوتباليست هاي داريوني سالهاست در حسرت چمن شدن زمين فوتبال اين منطقه به سر مي برند. با وجودي كه بارها درباره اين مشكل صحبت شده و طي ساليان اخير مسوولين داريون بارها و بارها پي گير چمن شدن زمين فوتبال داريون بوده اند اما هيچ گاه اين مهم تحقق نيافته است. اما ظاهرا […]

ورزشكاران و فوتباليست هاي داريوني سالهاست در حسرت چمن شدن زمين فوتبال اين منطقه به سر مي برند.

با وجودي كه بارها درباره اين مشكل صحبت شده و طي ساليان اخير مسوولين داريون بارها و بارها پي گير چمن شدن زمين فوتبال داريون بوده اند اما هيچ گاه اين مهم تحقق نيافته است.

اما ظاهرا خبرهاي خوشي در اين رابطه در راه است.

به گزارش سايت داريون نما بهرام كرمدارمدير خزانه داري هيات فوتبال استان فارس در اين رابطه گفت:با پي گيري هايي كه از طرف مسوولين محترم داريوني از جمله امام جمعه محبوب داريون،شوراي شهر و مسوولين تربين بدني داريون  انجام شده و همچنين صحبتي كه اينجانب با زارع رييس تربيت بدني شيراز انجام دادم،رييس تربيت بدني شهرستان شيراز اعلام كرد كه توجه ويژه اي به زمين فوتبال داريون دارد و به همين دليل مبلغ 200 ميليون ريال به چمن كاري و بهسازي زمين فوتبال داريون اختصاص يافته است.

كرمدار همچنين گفت: اميدواريم با پي گيري هاي نهايي مسوولين محترم شوراي شهر و همچنين تربيت بدني داريون هرچه سريعتر و در اوايل سال 91 اين بودجه اجرايي و كار بهسازي و چمن كاري زمين فوتبال داريون آغاز شود.