سالهاي گذشته كه فوتبال داريون براي خودش رونقي داشت سه تيم عقاب،اتحاد و اميد داريون با هم رقابت نزديكي داشتند. تصويري كه در ادامه مشاهده مي كنيد مربوط است به تيم فوتبال اميد داريون كه توسط آقاي بهرام كرمدار به دست ما رسيده است. ايستاده از راست:علي حسين برزگر،حسن بذرافكن،هاشم آقاجان زاده،مختار عبداللهي،صياد ابراهيمي،سيروس زارع،روح […]

سالهاي گذشته كه فوتبال داريون براي خودش رونقي داشت سه تيم عقاب،اتحاد و اميد داريون با هم رقابت نزديكي داشتند. تصويري كه در ادامه مشاهده مي كنيد مربوط است به تيم فوتبال اميد داريون كه توسط آقاي بهرام كرمدار به دست ما رسيده است.

ايستاده از راست:علي حسين برزگر،حسن بذرافكن،هاشم آقاجان زاده،مختار عبداللهي،صياد ابراهيمي،سيروس زارع،روح الله كرمدار،مرحوم حاجي رضا بذرافكن،عبدالله سليماني،بهرام كرمدار،صفر برزگر،هاشم كاظمي،فرهاد بذرافكن.

نشسته از راست:سياوش شيرواني،راه خدا درويشي،محمدرضا آقاجان زاده،كاظم كاظمي،محمدحسين قنبري،فرهاد آقاجان زاده،حميد پيرزاده،مصيب اميري،مجيد زارع،عظيم ميرزاده،مرحوم حسن بذرافكن.

شما هم مي توانيد عكس هاي خاطره انگيز خود را براي سايت داريون نما ارسال كنيد.