حدود هشت سال پيش در سالن قديمي مدرسه راهنمايي سابق هاتف اصفهاني داريون-سالني كه ديگر نيست-جشنواره هنرهاي تجسمي داريون برگزارشد. اين نمايشگاه بيشتر با تلاش هاي جمشيد يلمه داريوني انجام شد و البته ساير هنرمندان داريوني نيز در برگزاري آن مشاركت داشتند. در عكسي كه مشاهده مي كنيد ايستاده از سمت چپ: مصطفي بذرافكن،روح الله […]

حدود هشت سال پيش در سالن قديمي مدرسه راهنمايي سابق هاتف اصفهاني داريون-سالني كه ديگر نيست-جشنواره هنرهاي تجسمي داريون برگزارشد.

اين نمايشگاه بيشتر با تلاش هاي جمشيد يلمه داريوني انجام شد و البته ساير هنرمندان داريوني نيز در برگزاري آن مشاركت داشتند.

در عكسي كه مشاهده مي كنيد ايستاده از سمت چپ: مصطفي بذرافكن،روح الله قرباني(فرزند ولي)،حميد شرفي، حسين زارع ،جمشيد يلمه داريوني.

رديف وسط از سمت چپ:اسماعيل بذرافكن،فرشيد يلمه داريوني،عباس نوروزي،اميد اسدالهي، مهدي بذرافكن(فرزند غلامحسن)مهدي اسلامي راد.

رديف آخر از سمت چپ:مرحوم حسين اسداللهي،جواد قرباني،داريوش زارع،ابراهيم فريدوني،رضا بذرافكن،محمد شكوهي،محسن شكوهي و مرتضي بداغي حضور دارند.

 شما هم مي توانيد عكس هاي خاطره انگيز خود را برايمان ارسال كنيد تا در سايت داريون نما نمايش داده شود.