دفترچه خاطرات امروز سايت داريون نما ميزبان تصويري قديمي است. عكسي مربوط به حدود 20 سال پيش . اين عكس در مدرسه راهنمايي سابق هاتف اصفهاني گرفته شده است. اين عكس مربوط به دهه فجر همان سالهاست كه قرار بود به مناسبت دهه مبارك فجر يك مسابقه دو برگزار شود. افراد و در اصل دانش […]

دفترچه خاطرات امروز سايت داريون نما ميزبان تصويري قديمي است. عكسي مربوط به حدود 20 سال پيش . اين عكس در مدرسه راهنمايي سابق هاتف اصفهاني گرفته شده است.

اين عكس مربوط به دهه فجر همان سالهاست كه قرار بود به مناسبت دهه مبارك فجر يك مسابقه دو برگزار شود. افراد و در اصل دانش آموزاني كه در اين تصوير مي بينيد شركت كنندگان در اين مسابقه دو هستند.

در اين تصوير مسلم مهري،هاشم درياني،باقر بداغي،محمد بذرافكن،مسلم بذرافكن،ابوذر ارجي،روح الله عزيزي، روح الله قرباني،مرحوم حسين توانگر،مرتضي قرباني،خورشيدي،تربر شيرازي،لطفي و… ديده مي شوند.

*شما هم مي توانيد عكس هاي قديمي خود را براي داريون نما ارسال كنيد تا در اين سايت نمايش داده شود.