براساس شنیده های خبرنگار داريون نما جبهه متحد اصولگرایان توانسته است تا کنون بیشترین آراء را در حوزه انتخابی شیراز کسب کند. آخرین شنیده ها حکایت از کسب آراء 130 هزار نفری دکتر ضرغام صادقی (تا این لحظه) در حوزه انتخابیه شیراز دارد. با احتساب این آراء توسط دکتر صادقی، به نظر می رسد نامبرده  […]

براساس شنیده های خبرنگار داريون نما جبهه متحد اصولگرایان توانسته است تا کنون بیشترین آراء را در حوزه انتخابی شیراز کسب کند.

آخرین شنیده ها حکایت از کسب آراء 130 هزار نفری دکتر ضرغام صادقی (تا این لحظه) در حوزه انتخابیه شیراز دارد.

با احتساب این آراء توسط دکتر صادقی، به نظر می رسد نامبرده  در مرحله اول انتخابات مجلس، به بهارستان راه خواهد یافت.

دکتر قادری نیز تاکنون 109 هزار رای را کسب نموده است که جایگاه دوم را در کسب آراء به خود اختصاص داده است.

دکتر دستغیب  در جایگاه سوم، مهندس ذوالانوار  در جایگاه چهارم، دکتر کریم زارع  در جایگاه پنجم، دکتر مکارم شیرازی  در جایگاه ششم و محمدی کشکولی و علی احمدی در جایگاه هفتم و هشتم قرار دارند.

ساعت 1:15 بعد از ظهر: بر اساس شنیده های داريون نما، آخرین لیست مرتب شده کاندیداهای انتخاباتی حوزه شیراز، بر اساس تعداد آراء به شرح زیر است:

1- دکتر صادقی 2- دکتر قادری 3- دکتر دستغیب 4- مهندس ذوالانوار 5- دکتر مکارم شیرازی 6- دکتر زارع 7- محمدی کشکولی 8- دکتر علی احمدی

ساعت 1:45 بعد از ظهر: بر اساس شنیده های داريون نما، آخرین آمار دقیق کاندیدهای اول حوزه انتخابیه شیراز بدین شرح است:

1- دکتر صادقی: 136 هزار رای 2- دکتر جعفر قادری 112808 رای 3- دکتر دستغیب 111821 4- مهندس ذوالانوار 99459 5- دکتر مکارم شیرازی 820138 6- دکتر زارع 68466 7- محمدی کشکولی68482

ساعت 4:20 بعد از ظهر: بر اساس شنیده های داريون نما، دکتر صادقی با 146904 رای، دکتر قادری با 121224 رای، دکتر دستغیب با 120204 رای، مهندس ذوالانوار با 106610 رای، دکتر مکارم با 97776 رای، دکتر كريم زارع جدود 88 هزار رای و محمدی کشکولی با 74517 رای به ترتیب جایگاه اول تا هفتم را کسب نمودند.

ساعت 6:25 عصر: شنیده های داريون نما حاکی از آن است که جلسه اعضای هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان شهرستان شیراز پشت درهای بسته در حال برگزاری است. انتظار می رود بعد از اتمام این جلسه آرای نهایی کاندیداهای حوزه انتخابیه شیراز منتشر شود.  به گفته منابع مطلع این جلسه ساعاتی پیش شروع شده و همچنان در حال برگزاری است.

ساعت 9:05 شب: شنیده های غیر رسمی رکنی حکایت از آن دارند که کل آراء ماخوذه (باطل شده و صحیح) حدود 509 هزار رای است. اطلاعات دقیق‌تر ساعاتی دیگر به اطلاع خوانندگان خواهد رسید.

ساعت 9:30 شب: خبر داغ:  سه نماینده قطعی حوزه انتخابیه شیراز به نام های آقایان دکتر صادقی، دکتر قادری و دکتر دستغیب انتخاب شدند.

همچنین آقایان مهندس ذوالانوار و حجت الاسلام مکارم شیرازی در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت.