عكس و خبر:رضا رستمي/ اولين  نماز جمعه منطقه داريون در اسفند ماه سال 1380به امامت حاج آقا صفري در مدرسه راهنمايي طالقاني برگزار شد . وي به مدت شش سال اين مسئوليت خطير را بر عهده داشت بعد ازحاج آقا صفري، حاج آقا بحريني به مدت 2سال خطيب نماز جمعه منطقه داريون بود. حجت الاسلام […]

عكس و خبر:رضا رستمي/

اولين  نماز جمعه منطقه داريون در اسفند ماه سال 1380به امامت حاج آقا صفري در مدرسه راهنمايي طالقاني برگزار شد .

وي به مدت شش سال اين مسئوليت خطير را بر عهده داشت بعد ازحاج آقا صفري، حاج آقا بحريني به مدت 2سال خطيب نماز جمعه منطقه داريون بود.

حجت الاسلام عزيزي(امام جمعه فعلي) سومين امام جمعه منطقه داريون هستند .

به گزارش داريون نما نمازجمعه داريون در حالي وارد يازدهمين سال اقامه آن در منطقه داريون مي شود كه به حول و قوه الهي با تمام كمبودها و  مشكلات پيش رو به عنوان يك پايگاه مردمي در تمام عرصه ها و بزرگترين تجمع مردمي در هر هفته و ميزبان عاشقان امامت ولايت است .

 در سالروز اقامه نماز جمعه منطقه داريون ابتدا عليرضا بذرافكن مسئول ستاد نماز جمعه به گزارش عملكرد ستاد نماز جمعه در سال 1390 پرداخت. همچنين بروشورهايي با عنوان عملكرد ستاد نماز جمعه به روايت تصويربين نمازگزاران توزيع شد.

 در اين مراسم همچنين تابلوي نفيسي مزين به ايات قرآن مجيد از طرف هنرمندان خوشنويس و مجتمع فرهنگي هنري داريون به پاس زحمات حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون به وي اهداء شد.

در يازدهمين سالگرد برگزاري نماز جمعه داريون به يازده نفر از خواهران و 11نفر از برادران به قيد قرعه به پاس يازدهمين سالگرد ستاد نماز جمعه جوايزي اهداء شد .

بر اساس گزارش خبرنگار داريون نما در پايان نمازجمعه، نماز گزاران به صرف ناهار پذيرايي شدند .