يكي از اهداف اصلي سايت داريون نما (به عنوان تنها سايت رسمي خبري-تحليلي منطقه داريون) بيان نقطه نظرات و انتقادات  مردم نسبت به عملكرد مسوولين داريوني و همچنين توضيح و دفاع مسوولين از عملكرد خود است. البته مسووليني كه پاسخ را وظيفه خود بدانند و از پرسش و پاسخ با مردم طفره نروند. پس از […]

يكي از اهداف اصلي سايت داريون نما (به عنوان تنها سايت رسمي خبري-تحليلي منطقه داريون) بيان نقطه نظرات و انتقادات  مردم نسبت به عملكرد مسوولين داريوني و همچنين توضيح و دفاع مسوولين از عملكرد خود است.

البته مسووليني كه پاسخ را وظيفه خود بدانند و از پرسش و پاسخ با مردم طفره نروند. پس از نظرسنجي اواخر سال گذشته درباره عملكرد ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون و همچنين بيان نظرات برخي از كاربران سايت داريون نما درباره وضعيت فرهنگي داريون،ناصر شرفي رييس شوراي شهر داريون با ارسال ايميلي براي سايت داريون نما ضمن بيان گزارشي از كارهاي فرهنگي انجام شده توسط شوراي اسلامي شهر داريون از عملكرد خود و اعضا شورا دفاع كرد.

سايت داريون نما براي نشان دادن حسن نيت خود علي رغم اينكه ارايه مفصل گزارش كار مسوولين را در برنامه خود ندارد اما گزارش ارسالي رييس شوراي اسلامي شهر داريون را بي كم و كاست منتشر مي كند.

*****

با سلام خدمت همه همشهريان محترم و تشكر از مدير سايت داريون نما

تشكرمي كنم از كليه عزيزاني كه براي شهر و ديارشان دلسوزي نموده و همواره تذكرات بجا و مفيدي براي پيشبردو ارتقا ء شهرمان ارايه مي نمايند.بسيار پسنديده و منطقي است اگراز تواناي ها وميزان اختيارات وامكانات مسؤلين ونيز آمارپي گيريهاي آنها اطلاعاتي كسب مي نموديم سپس پيشنهاداتي را كه مطابق با ظرفيت هاي ياد شده مي باشد  عنوان نماييم.

بايستي اذعان كنم كه يكي از افتخارات شوراي دوره سوم اهميت ويژه به فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي مخصوصا ايجاد امكانات و زير ساخت هاي اين دو مقوله است؛ اين جانب جهت اطلاع همه دلسوزان فرهنگي ونيز جوانان عزيز گوشه اي از فعاليتها را فهرست وار عنوان نموده وقضاوت را با توجه به اختيارات شوراي شهر ومقايسه با ساير شهر هاي همسان به عهده خوانندگان عزيز واگذار مي نمايم .

1- واگذاري زمين به ميزان 1000مترمربع در بهترين مكان شهر جهت ساخت مجتمع فرهنگي با متراژ1200متر ونيز سالن آمفي تاتربا مجموع بودجه تقريبي 500ميليون تومان كه چنين مجموعه اي فقط در شهرستانها ساخته مي شود .

2- واگذاري 10000متر مربع زمين در بلوار امام خميني به ارزش حداقل پانصد ميليون تومان جهت ساخت مصلي نماز جمعه وهمكاري با امام جمعه محترم ورييس ستاد نماز جمعه در قرار دادن اين مصلي در رديف بودجه اي ..

3واگذاري حدود 500متر زمين جنب مجتمع فرهنگي جهت دفتر امام جمعه با ارزش تقريبي چهل ميليون تومان وپيگيري با امام جمعه محترم در جذب بودجه جهت ساخت دفتر .

 4-اختصاص مبلغ حدود دوازده ميليون تومان جهت ساخت دارلقرآن در ديندارلو ..

5-واگذاري حدود 500متر زمين جنب ساختمان آتش نشاني وپي گيري جذب بودجه از طريق نمايندگان محترم مجلس و خودياري هاي مردمي جهت مسجد حضرت ابالفضل (ع)كه به نتايج خوبي جهت شروع ساخت دست يافته ايم .

 6-همياري ومساعدت با دفتر امام جمعه در فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي ونيز كمك حدود بيست ميليون تومان جهت تعمير مصلي كنوني نماز جمعه .

 7-پي گيري  ايجاد دانشگاه آزاد در شهر داريون كه پس از گذشت حدود چهار سال توسعه چشمگيري داشته است .

 8-اختصاص حدود 20000متر زمين جهت دانشكده هنر و ايجاد بستر هاي لازم جهت كلنگ زني ساخت آن در سال جاري. .

 9- پيگيري جهت ايجاد دانشگاه پيام نوربنا به پيشنهاد دكتر قادري با توجه چشم اندازشهر داريون به عنوان يك شهر دانش بنيان در صورت همكاري دلسوزان فرهنگي و جوانان و مساعدت و خودياری اوليه مردم. .

 10- مصوب نمودن مبلغ شصت ميليون تومان جهت چمن زمين فوتبال داريون در جلسه شوراي ورزش بخش مركزي با حضور مسئول تربيت بدني شهرستان و بخشدار محترم كه حدود مبلغ ده ميليون آن تا كنون هزينه شده است .

11ايجاد فضا هاي تفريحي و خانه شطرنج و زمين هاي فوتسال محله اي .

12پوشش فضاي شهر با تمثال هاي شهداي گرانقدر و نصب بنردر مناسبت  هاي مختلف .

 13- برگزاري جشن باشكوه نيمه شعبان با توجه به فعاليت هاي مخرب بعضي از فرقه ها و نا امن كردن فضاي فعاليت براي آنها.

 در پايان از همه عزيزاني كه همواره يار و همراه ما بوده ونيز در اين گونه فعاليت ها به ما دلگرمي داده اند بي نهايت سپاسگزارم وچنانچه حقير در انجام اوامر همشهريان ودر خواست هاي ايشان كوتاهي نموده و وقت زيادي را در انجام خواسته هاي به حقشان نگذاشته ام حلال نمايند. و در صورتی که انجام وظايف مذكور مورد قبول دوستان و همشهريان قرار گرفته تنها در خواست حقير از مردم جهت ادامه راه ؛ همكاري ودلگرمی و تشویق خدمتگزارانتان در انجام امور محوله میباشد وما نیز مطیع فرامين و در خواست های قانونی ولي نعمتان خود می باشیم .

زيبا ترين منش آدمي محبت اوست !پس:محبت كنيد!چه به دوست چه به دشمن !  كه دوست را بزرگ كند و دشمن را دوست! 

            ارادتمند شما ناصر شرفي