رحيم قرباني/ یکشنبه شب برای انجام فریضه نماز مغرب و عشاء وارد مسجد امام محمدتقی (ع) شدم بعد از خواندن نماز طبق معمول معراج سیاهی که زحمت اطلاع رسانی در مسجد را انجام می دهد اعلام کرد  جلسه بسیج در مسجد برگزار می شود. بعد از چند دقیقه دیدم یک حلقه از دانش آموزان  تشکیل […]

رحيم قرباني/

یکشنبه شب برای انجام فریضه نماز مغرب و عشاء وارد مسجد امام محمدتقی (ع) شدم بعد از خواندن نماز طبق معمول معراج سیاهی که زحمت اطلاع رسانی در مسجد را انجام می دهد اعلام کرد  جلسه بسیج در مسجد برگزار می شود.

بعد از چند دقیقه دیدم یک حلقه از دانش آموزان  تشکیل شد و در بطن این قضیه یوسف بذرافکن وحسن زارع هستند وبرای دانش آموزان نوجوان احادیثی را بیان می کنند جالب آن كه این نوجوانان عزیز هم با چه ذوق و شوقی در گفتگوی این جلسه مشارکت می کردند.

یاد روزهای نوجوانی خودم افتادم و افتخار کردم که من نیز سعادت شاگردی برادر یوسف بذرافکن را  داشته و دارم و برای ایشان آرزوی سلامتی می نمایم.