بزرگترهای ما تاج سرمان هستند. رعایت احترام موسپیدان بر همه واجب است. پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به دلیل ارزش و احترام خاصی که به جوانان دیروز و بزرگترهای امروز قائل است بخش جدیدی را با عنوان “جوانان دیروز” راه اندازی کرده است. در این بخش عکس های این عزیزان همراه با نامشان قرار داده می […]

بزرگترهای ما تاج سرمان هستند. رعایت احترام موسپیدان بر همه واجب است.

پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما به دلیل ارزش و احترام خاصی که به جوانان دیروز و بزرگترهای امروز قائل است بخش جدیدی را با عنوان “جوانان دیروز” راه اندازی کرده است.

در این بخش عکس های این عزیزان همراه با نامشان قرار داده می شود .