مطلب و عكس :ناصر شرفي/ وقتي گزارش خاطره انگيز بازي صنعت نفت آبادان وعقاب داريون را كه توسط دوست عزيزم آقاي كرمدار نوشته شده بود مشاهده نمودم تاسف خوردم كه چرا فوتبال داريون تا اين حد دچار تنزل شده است ؟ بگذريم ! و اما خاطره اي ازآن بازي :دو الي سه هفته قبل از […]

مطلب و عكس :ناصر شرفي/

وقتي گزارش خاطره انگيز بازي صنعت نفت آبادان وعقاب داريون را كه توسط دوست عزيزم آقاي كرمدار نوشته شده بود مشاهده نمودم تاسف خوردم كه چرا فوتبال داريون تا اين حد دچار تنزل شده است ؟ بگذريم ! و اما خاطره اي ازآن بازي :دو الي سه هفته قبل از انجام بازي تعريف از تيم صنعت نفت آبادان وبازيكنانش نقل محافل و مجالس پيرو جوان شده بود واز حضور چنين تيم بزرگي در داريون و نتايج آنچناني كه در مقابل تيم عقاب كسب خواهد كرد صحبت مي شد.

بالاخره روز بازي كه ششم تيرماه سال 1365 بود فرا رسيد آن زمين فوتبال داريون نه رختكن داشت ونه حصار ؛ به همين دليل ساختمان بهزيستي را جهت آماده شدن دو تيم تعين نموديم تا براي اين تيم بزرگ سنگ تمام گذاشته باشيم .

 دورتادور زمين فوتبال را از پير تا جوان احاطه نموده بودند ودائم تيم عقاب را تشويق مي كردند.ساعت چهار عصر دو تيم با ميني بوس از ساختمان بهزيستي به طرف  زمين فوتبال حركت كرديم  همه چيزبه خوبي پيش  بيني شده بود ؛و براي هر بازيكني افتخار بود كه رو در روي چنين تيم بزرگي باآن بازيكنان ملي پوش و تكنيكي بازي كند.

جمعيت زيادي بود بايد اعتراف كنم كه زمين داريون تاكنون چنين شور و حال و جمعيتي را در خود نديده است و مانيز بسيار ترسيده بوديم ولي با شروع بازي و با وجود كاپيتان با تجربه وبا هوشي چون دكتر فتوح آبادي كه به همه ما روحيه واعتماد بنفس مي بخشيدكم كم همه چيز عادي شد. وبالاخره   بازيكنان تيم عقاب با تعصب مثال زدني از جان مايه گذاشته وبا ارايه يك بازي تماشايي نتيجه را سه بر سه به پايان رساندند .

در پايان لازم مي دانم از آقاي فرهاد زارع كه حق بزرگي بر گردن فوتبال داريون دارد تشكر نمايم .

 بازيكنان تيم عقاب در آن بازي را اين نفرات تشكيل مي دادند: 1-عبد الرضا شكري ( دروازه بان) 2- محمد فتوح آبادي 3- دانش نصيرزاده 4-داريوش نصيرزاده 5- سروش نصيرزاده 6- شهيد كورش هوشمند 7- ناصر شرفي 8-محمد علي بذرافكن 9- مرحوم هرمز نجمي 10-حميد رستمي 11- منوچهر صالحي 12- اباذر جهاني 13-رضا اسدي 14- يداله عليزاده15-داريوش بذرافكن 16-مراد رستمي 17-محمد حقيقت جو18-قدرت رستمي 19-علي عسكري20- غلام جوكار

فرهاد زارع ( مربي )