چند سال پيش در زماني كه سيد ابوذر حسيني شهردار داريون بود،به همت و همكاري شهرداري و شوراي شهر و همچنين كانون فرهنگي تربيتي وحدت داريون اولين عصر شعر انتظار سبز در محل شهرداري داريون برگزارشد. شهردار سابق به كارهاي فرهنگي علاقه ويژه اي داشت و از چنين برنامه هايي استقبال مي كرد. هرچه بود […]

چند سال پيش در زماني كه سيد ابوذر حسيني شهردار داريون بود،به همت و همكاري شهرداري و شوراي شهر و همچنين كانون فرهنگي تربيتي وحدت داريون اولين عصر شعر انتظار سبز در محل شهرداري داريون برگزارشد.

شهردار سابق به كارهاي فرهنگي علاقه ويژه اي داشت و از چنين برنامه هايي استقبال مي كرد. هرچه بود او خود فرزند شهيد بود و دغدغه فرهنگي داشت.

به گزارش داريون نما براي برگزاري اين عصر شعر به جز حسيني شهردار سابق داريون،يوسف بذرافكن (مسوول كانون وحدت داريون) و همچنين بهرام هوشيار عضو شوراي شهر نيز زحمت بسياري كشيدند.

هماهنگي و دعوت از ميهمانان شاعر شيراز هم بر عهده حقير بود. براي اين مراسم عصر شعر، بهترين شاعران مذهبي استان فارس دعوت شدند و نكته جالب آن كه تمام آنها نيز در اين برنامه شركت كردند.

استاد احد ده بزرگي مسوول كنگره شعر عاشورا استان و از برترين شاعران كشور، هاشم كروني و همسرش طيبه نيكو،غلامحسين مهدي خاني،مرضيه مرادي به اضافه شاعران داريوني مانند احمد عابدي،اسماعيل ياري،مصطفي بذرافكن،محمد حسين شكري،حسين صبوري و…در اين برنامه شعرهاي زيبايي در وصف امام زمام (عج) خواندند.

عكاس آن برنامه هم فكر كنم عبدالله كاظمي بود كه فرداي برگزاري اين مراسم عكس ها را به من داد.

در ادامه گزارش تصويري از اين مراسم را ملاحظه خواهيد كرد.

جمعي از مردم و ميهمانان عصر شعر

احمد عابدي شاعر داريوني

 

استاد احد ده بزرگي

غلامحسين مهدي خاني شاعر شيرازي

 

بهرام هوشيار و احد ده بزرگي

 

حسين صبوري شاعر دودجي

اسماعيل ياري شاعر داريوني

 

طيبه نيكو شاعر شيرازي

مرضيه مرادي شاعر شيرازي

 

يوسف بذرافكن مجري مراسم

 

سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون

 

محمد حسين شكري شاعر داريوني

 

هاشم كروني شاعر شيرازي

 

نمايي از محل شعر خواني شاعران