دکتر مهرزاد لطفي از جمله داريوني هايي است كه با تلاش و پشتكار خود توانست پله هاي موفقيت را به سرعت طي كند و اكنون از افتخارات منطقه داريون به شمار مي رود. وي كه متخصص راديولوژي و همچنين فلوشيپMRI است مسووليت هاي خود را از شهرستان ممسني آغاز كرد. او در سال 1374 به […]

دکتر مهرزاد لطفي از جمله داريوني هايي است كه با تلاش و پشتكار خود توانست پله هاي موفقيت را به سرعت طي كند و اكنون از افتخارات منطقه داريون به شمار مي رود.

وي كه متخصص راديولوژي و همچنين فلوشيپMRI است مسووليت هاي خود را از شهرستان ممسني آغاز كرد. او در سال 1374 به عنوان رييس بيمارستان ولي عصر(عج) ممسني مشغول به كار شد.

به گزارش داريون نما دكتر لطفي همچنين از سال1374 تا 1377 مسووليت شبكه بهداشت و درمان شهرستان ممسني را بر عهده گرفت.

او سپس به شيراز آمد و از سال 1381 عضو هيات علمي گروه راديولوژي دانشكده پزشكي شيراز شد.

وي از سال 1384 تا 1388 به عنوان رييس مركز بزرگ آموزشي درماني شهيد فقيهي(بيمارستان سعدي) مشغول خدمت به مردم شد.

اين داريوني موفق پس از آن و با نشان دادن قابليت هاي خود مسووليت يكي از معاونت هاي مهم دانشگاه شيراز را بر عهده گرفت.

دكتر لطفي اكنون معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بزرگ علوم پزشكي شيراز است.

او همچنين همزمان با اين مسووليت مهم، مدير و دانشيار گروه راديولوژي دانشكده پزشكي شيراز نيز هست.

دكتر مهرزاد لطفي اكنون از چهره هاي علمي و مطرح استان به حساب مي آيد. با توانايي هاي علمي و مديريتي كه او دارد در آينده قطعا در سمت هاي بالاتري  در دايره پزشكي استان و حتي كشور به فعاليت خواهد پرداخت.

براي اين داريوني عزيز و توانمند آرزوي موفقيت مي كنيم. با اين اميد و آرزو كه جوانان داريوني امثال دكتر لطفي را كه با امكانات اندك از منطقه داريون برخاسته اند و به مدارج عالي رسيده اند الگوي خود قرار دهند و بدانند كه اگر بخواهند از جايي مانند داريون هم مي توانند به پيشرفت برسند.

سايت داريون نما در آينده اي نزديك گفت و گوي مفصلي را با دكتر لطفي انجام خواهد داد.

براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي دكتر مهرزاد لطفي اينجا و اينجا را هم ببينيد.