برخي ازدوستان عزيز و همشهريان گرامي محله ديندارلو همواره به اين نكته كه در سايت داريون نما از محله ديندارلو مطلب كمي منتشر مي شود گلايه دارند. سايت داريون نما همانگونه كه از نامش پيداست متعلق به تمام داريوني هاست. و در صورت توان دوست دارد اخبار ،گزارش ها و… روستاهاي همجوار را منتشر  كند. […]

برخي ازدوستان عزيز و همشهريان گرامي محله ديندارلو همواره به اين نكته كه در سايت داريون نما از محله ديندارلو مطلب كمي منتشر مي شود گلايه دارند.

سايت داريون نما همانگونه كه از نامش پيداست متعلق به تمام داريوني هاست. و در صورت توان دوست دارد اخبار ،گزارش ها و… روستاهاي همجوار را منتشر  كند.

اين مهم اما منوط به همكاري اهالي اين روستاهاست. به عنوان مثال علي مختاري خبرنگار سايت داريون نما از دودج از خبرنگاران فعال سايت داريون نماست و همواره اخبار و گزارش هاي خوبي از روستاي دودج برايمان ارسال مي كند كه بلافاصله هم منتشر مي شود.

مطمئن باشيد براي ما شهر داريون و ديندارلو دودج و تربر و كوشك مولا و… هيچ فرقي نمي كند.

همه اين مناطق وطن ماست. اما مثلا وقتي از ديندارلو هيچ خبر و مطلبي به دست ما نمي رسد گناه ما چيست؟

آرزو مي كنيم افراد علاقمند در روستاهاي منطقه داريون از محل زندگي خود مطالب خوبي براي سايت داريون نما ارسال كنند.