مردم داريون از ساعات اوليه صبح امروز سيزدهم فروردين ماه 1391 به طبيعت اطراف داريون رفته و طبق رسم ديرينه مردم سراسر ايران اين روز را در دامان طبيعت سپري مي كنند. به گزارش داريون نما  امروز سيزدهم فروردين ماه  خانواده هاي داريوني مشغول استفاده از آخرين روز تعطيلات نوروزي هستند. امام زاده ابراهيم(ع)،اطراف آب […]

مردم داريون از ساعات اوليه صبح امروز سيزدهم فروردين ماه 1391 به طبيعت اطراف داريون رفته و طبق رسم ديرينه مردم سراسر ايران اين روز را در دامان طبيعت سپري مي كنند.

به گزارش داريون نما  امروز سيزدهم فروردين ماه  خانواده هاي داريوني مشغول استفاده از آخرين روز تعطيلات نوروزي هستند.

امام زاده ابراهيم(ع)،اطراف آب انبار قديم و همچنين حاشيه زمين هاي كشاورزي مكانهايي است كه مردم داريون براي روز سيزده به در انتخاب كرده اند.

گفتني است به دليل بارندگي هاي اخير طبيعت داريون يكي از زيباترين روزهاي خود را سپري مي كند.