سایت داریون نما در همین مدت اندک فعالیت خود توانسته داریونی های زیادی را با هم آشنا سازد و باعث ایجاد ارتباطات گسترده تر بین دوستان قدیم شود. قرارم با بهرام کرمدار این بود: دیدار با یک فرهنگی زحمت کش(یوسف بذرافکن) و عیادت از مجتبی ظهرابی. البته ما زمان خاصی برای این دو برنامه مشخص […]

سایت داریون نما در همین مدت اندک فعالیت خود توانسته داریونی های زیادی را با هم آشنا سازد و باعث ایجاد ارتباطات گسترده تر بین دوستان قدیم شود.

قرارم با بهرام کرمدار این بود: دیدار با یک فرهنگی زحمت کش(یوسف بذرافکن) و عیادت از مجتبی ظهرابی.

البته ما زمان خاصی برای این دو برنامه مشخص نکرده بودیم و همه چیز به یکباره درست شد. پنج شنبه شب که به داریون آمده بودم برای خواندن نماز به مسجد رفتم. بین دو نماز مغرب و عشا بهرام کرمدار هم آمد. همانجا به مجتبی ظهرابی زنگ زدم و گفتم می خواهیم به دیدارت بیاییم. او خوشحال شد و اعلام کرد که منتظرمان است. به یوسف بذرافکن هم زنگ زدم او هم آمد.

 قبل از رفتن به دیدار مجتبی برای تهیه شیرینی عیادت، به قنادی آقای باصری رفتیم. آنجا بود که به صورت اتفاقی رضا باصری هنرمند خوشنویس را هم دیدیم.

یوسف بذرافکن و بهرام کرمدار پس از سالها همدیگر را دیدند. به دیدار مجتبی ظهرابی هم رفتیم. او و کرمدار برای بار اول همدیگر را دیدند و با هم آشنا شدند.

یک ساعتی با هم حرف زدیم. هر کسی حرفی زد. کرمدار پیشنهادهای خوبی برای پیشرفت امور ورزشی داریون مطرح کرد و قرار شد مجتبی ظهرابی به همراه سایر جوانان علاقمند پی گیری کنند.

یوسف بذرافکن اما حرف معنا داری زد. او به زیبایی گفت که:”ماهمدیگر را می شناسیم. مهم این است که همدیگر را پیدا کنیم. اگر همدیگر را پیدا کنیم کارهای زیادی می توانیم برای داریون انجام دهیم.”

عیادت از مجتبی که تمام شد و در مسیر بازگشت داشتم به این فکر می کردم که چقدر خوب است دوستان قدیمی همدیگر را واقعا پیدا کنند.

هر داریونی دلسوز هر کجا که هست چه داریون،چه شیراز،چه تهران و چه خارج از کشور. قلبا با هم باشیم و به فکر منطقه خود.

همین الان مثلا بهرام کرمدار شیراز است اما در همکاری با سایت داریون نما کم نمی گذارد. محمد امین زارع و هادی شکری تهران هستند اما از سایت داریون نما غافل نیستند و…

حالا هم که اولین جرقه زده شده. باور کنید آن شب مجتبی ظهرابی آن قدر خوشحال شده بود که حد نداشت. این یک کار فرهنگی است که مثلا یک داریونی مانند بهرام کرمدار عصر از شیراز حرکت می کند به سمت داریون برای این کار و شب حوالی ساعت 12 دوباره باز می گردد.

این ها کارهایی است که در ظاهر شاید اندک باشد اما مطمئن باشید تاثیر گذاری بسیاری دارد.

امیدواریم دوستان قدیمی زودتر همدیگر را پیدا کنند و برای داریون عزیز، هر کاری که می توانند انجام دهند.