تا ظهر امروز دوشنبه هفتم فروردين ماه سال 1391 ساعت ميدان ورودي داريون همچنان به وقت قديم است. به گزارش خبرنگار داريون نما با وجود گذشت هفت روز از سال جديد و در حالي  كه ساعت رسمي كشور از اول فروردين ماه يك ساعت به جلو كشيده شده است اما ساعت شهري داريون همچنان بر […]

تا ظهر امروز دوشنبه هفتم فروردين ماه سال 1391 ساعت ميدان ورودي داريون همچنان به وقت قديم است.

به گزارش خبرنگار داريون نما با وجود گذشت هفت روز از سال جديد و در حالي  كه ساعت رسمي كشور از اول فروردين ماه يك ساعت به جلو كشيده شده است اما ساعت شهري داريون همچنان بر ساعت قديم است.

خوب است مسوولين شهرداري هر چه سريعتر ساعت ميدان ورودي شهر داريون را به ساعت رسمي كشور هماهنگ كنند.