عكسي كه مشاهده مي كنيد مربوط به يكي از جلسات سال گذشته شوراي اداري داريون در محل سالن جلسات آتش نشاني داريون است. به گزارش داريون نما در اين عكس  حميدرضا اسماعيلي بخشدار مركزي شيراز،علي رضا زارع شهردار  و ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون ديده مي شوند. به نظر شما بخشدار مركزي شيراز […]

عكسي كه مشاهده مي كنيد مربوط به يكي از جلسات سال گذشته شوراي اداري داريون در محل سالن جلسات آتش نشاني داريون است.

به گزارش داريون نما در اين عكس  حميدرضا اسماعيلي بخشدار مركزي شيراز،علي رضا زارع شهردار  و ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون ديده مي شوند.

به نظر شما بخشدار مركزي شيراز در حال چه صحبت و تذكري است. و اصلا روي صحبت و تذكراو با كداميك از مسوولين داريوني است؟!

اينطور كه شهردار و رييس شورا به راحتي و انبساط خاطر در كنار بخشدار نشسته اند به نظر نمي رسد روي صحبت و تذكر بخشدار با آنان باشد. البته شايد هم جناب اسماعيلي به در مي گويد تا ديوار بشنود!

حميدرضا اسماعيلي بخشدار مركزي شيراز از مسوولين تحصيل كرده است. او مدرك كارشناس ارشد فيزيك(گرايش اتمي) دارد و همچنين دانشجوي كارشناسي ارشد عمران(گرايش سازه ) است.

اسماعيلي از جمله بخشداراني است كه در دوره فعاليت خود در بخشداري شيراز به داريون و رسيدگي به مشكلات اين منطقه توجه ويژه اي دارد.

شما كاربران سايت داريون نما هم مي توانيد نظرات خود را در اين رابطه بنويسيد و پيش بيني كنيد كه 1-بخشدار شيراز در حال چه صحبت و تذكري است؟

2- روي سخن او با كداميك از مسوولين داريوني است؟