بيات/دانشجوي دانشگاه آزاد داريون من يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد داريون هستم. راستش را بخواهيد دانشگاه داريون را به دليل نزديكي به شيراز برگزيدم. داريون مردمان خوب و با فرهنگي دارد. اين مهم را مي شود از اولين برخورد با آنان فهميد. بنده به تازگي وارد دانشگاه داريون شده ام و همانگونه كه گفتم يكي […]

بيات/دانشجوي دانشگاه آزاد داريون

من يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد داريون هستم. راستش را بخواهيد دانشگاه داريون را به دليل نزديكي به شيراز برگزيدم.

داريون مردمان خوب و با فرهنگي دارد. اين مهم را مي شود از اولين برخورد با آنان فهميد.

بنده به تازگي وارد دانشگاه داريون شده ام و همانگونه كه گفتم يكي از دلايل اصلي ام براي انتخاب دانشگاه آزاد داريون نزديكي اين شهر به شيراز بود.

اما مي خواهم اين نكته را بيان كنم كه اگر مي دانستم  اين جاده چنين وضعيت اسفناك و خرابي دارد شايد هيچ گاه دانشگاه داريون را براي تحصيل انتخاب نمي كردم.

خودرو من يك سواري پرايد است كه در اين چند ماهه از بس داخل چاله ،چوله هاي اين جاده افتاده  باور نمي كنيد چقدر خرج روي دست من گذاشته است.

تا كنون نزديك به 900 هزار تومان هزينه تعمير،جلوبندي و… خودرو من شده و اين مورد تنها در مورد بنده نيست. دانشجويان ديگر هم با اين مشكل مواجه هستند.

من به عنوان يك دانشجو اعتقاد دارم اين جاده با اين وضعيت خراب يك نوع توهين به مردم اين منطقه است.

 من دانشجو نهايتا يكي دو سال ديگر اجبارا در اين جاده رفت و آمد كنم و قطعا پس از از اتمام تحصيلاتم با وجودي كه مردم داريون را بسيار دوست دارم اما مطمئن باشيد تا اين جاده درست نشود اگركلاهم هم اينجا بيفتد به دنبالش نخواهم آمد!

كاش مسوولين اداره راه هر چه زودتر فكري اساسي به حال جاده شيراز-داريون بكنند و به مردم عزيز اين منطقه احترام و ارزش بيشتري قائل شوند.