خبرنگار:علي زارع/ طرح ملی حفظ قرآن کریم با استقبال دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید خوش نژاد داريون همراه شد. به گزارش داريون نما در این طرح 180نفراز دانش آموزان این مدرسه در طرح نیم جزء آخر قرآن کریم یعنی سوره اعلی تا ناس شرکت کردند.  همچنین تعدادی از همکاران فرهنگی نيز در این طرح شرکت […]

 خبرنگار:علي زارع/

طرح ملی حفظ قرآن کریم با استقبال دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید خوش نژاد داريون همراه شد.

به گزارش داريون نما در این طرح 180نفراز دانش آموزان این مدرسه در طرح نیم جزء آخر قرآن کریم یعنی سوره اعلی تا ناس شرکت کردند.

 همچنین تعدادی از همکاران فرهنگی نيز در این طرح شرکت کردند.گفتني است داوری این طرح توسط حجت الاسلام  محمدی و رشیدی مربیان پرورشی اين مدرسه انجام شد.