اگر با نگاهي عميق تر و تيزبينانه به دوروبرمان نگاه كنيم متوجه سوژه هاي جالبي مي شويم كه اين سوژه ها مي توانند براي سايرين نيز جذاب باشند. براي بينندگان يك رسانه علاوه بر اخبار سياسي روز و خبرهاي اقتصادي،ورزشي و… شنيدن و ديدن اخبار جالب نيز در درجه اهميت قرار دارد. اين دو سطر […]

اگر با نگاهي عميق تر و تيزبينانه به دوروبرمان نگاه كنيم متوجه سوژه هاي جالبي مي شويم كه اين سوژه ها مي توانند براي سايرين نيز جذاب باشند.

براي بينندگان يك رسانه علاوه بر اخبار سياسي روز و خبرهاي اقتصادي،ورزشي و… شنيدن و ديدن اخبار جالب نيز در درجه اهميت قرار دارد.

اين دو سطر را نوشتيم تا به اينجا برسيم كه علي زارع از فرهنگيان علاقمند داريوني سراغ سوژه جالبي رفته است. او ضمن معرفي سوژه خبري اش كار خوب خود را تكميل كرده و از اين سوژه عكس نيز ارسال كرده است.

علي زارع برايمان نوشته:” عکسهای دوقلوهای مدرسه شهید خوش نزاد را ارسال می کنم .نام آنها محمد رضا ومحمد حسین بذرافکن فرزند حسنعلی است.که در کلاس اول راهنمایی درس می خوانند و تمام همکاران آنها را با هم اشتباه می گیرند!  شباهت اين دو برادر آنقدر هست که اگر کلاس هم را جابه جا کنند متوجه نمی شویم! مثلا کلاسهای ریاضی و زبان  که کمی سخت هستند را می توانند به جاي هم حضور يابند بدون اینکه حتی معلم كلاس متوجه شود! به همین دلیل ما به آنها گفته ایم لباس مشابه نپوشند تا اشتباه نشوند!”.