عكس و خبر:رحيم قرباني/ حجت الاسلام والمسلمين عزيزي در خطبه اول نماز جمعه با تاكيد بر احترام به پدر و مادر، بزرگترين شغل را شغل مادر دانست و به نقش مهم پدر و مادر در تربيت فرزندان و ارتباط با آنها پرداخت. وي در بخشي از خطبه دوم گفت اسلام براي زن احترام و ارزش […]

عكس و خبر:رحيم قرباني/

حجت الاسلام والمسلمين عزيزي در خطبه اول نماز جمعه با تاكيد بر احترام به پدر و مادر، بزرگترين شغل را شغل مادر دانست و به نقش مهم پدر و مادر در تربيت فرزندان و ارتباط با آنها پرداخت.

وي در بخشي از خطبه دوم گفت اسلام براي زن احترام و ارزش بسياري قايل است. وي در ادامه افزود: همسران گلدان گلهاي شما و فرزندان شما گل هستند وشما بايد به آنها احترام بگذاريد.

نماينده ولي فقيه در منطقه داريون اظهار داشت: رييس جمهور افغانستان بدانداگر اوباما شبانه مي آيد و مي رود و پيمان استراتژيك طرح ايجاد پايگاه نظالمي آمريكا در افغانستان را مي بندد فقط به دنبال منافع خويش است و  كاپيتولاسيون كه مطرح شده حق حاكميت مردم افغانستان را زير سئوال مي برد اما مردم و مجلس افغانستان اجازه تحقق چنين امري را به آمريكا ندهند چون يك شيطان بزرگ است.

به گزارش داريون نما حجت الاسلام والمسلمين عزيزي در پايان خطبه دوم خطاب به استاندارفارس و فرماندارشهرستان شيراز اظهار داشت: شما كي آمديد مشكلات مردم را از نزديك ببينيد وبشنويد؟

 ما به استاندار قبلي نامه نوشتيم كه مردم اين منطقه در زمينه راه؛ ورزش‘گازرساني و… مشكل دارند شما هم با الگو برداري از رييس جمهور سفرهاي درون استاني داشته باشيد و مشكلات مردم را بررسي كنيد.

نكته قابل ذكر نماز جمعه اين هفته حضور تمامي دانش آموزان پنجم ابتدايي منطقه داريون از تربر جعفري تا ايزد خواست در نماز واجراي يك سرود در بين دونماز بود.