به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم دانش آموزان مدرسه شهید خوش از معلمان خود تقدير كردند. به گزارش داريون نما در مدرسه راهنمايي شهيد نادر خوش نژاد داريون دانش آموزان هر كلاس به صورت ويژه ازتلاش هاي دلسوزانه معلمان خود تقدير و مقام بالاي  اين عزيزان را گرامي داشتند.

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم دانش آموزان مدرسه شهید خوش از معلمان خود تقدير كردند.

به گزارش داريون نما در مدرسه راهنمايي شهيد نادر خوش نژاد داريون دانش آموزان هر كلاس به صورت ويژه ازتلاش هاي دلسوزانه معلمان خود تقدير و مقام بالاي  اين عزيزان را گرامي داشتند.