مي گويند عكس ها بهتر از نوشته ها سخن مي گويند و در واقع چنين است. در تصاوير است كه مي تواني گذر زمان را بر روي چهره خود و سايرين نگاه كني و بگويي انگار همين ديروز بود. چقدر زود گذشت و از اين گونه حرف ها. عكسي كه در ادامه مي بينيد را […]

مي گويند عكس ها بهتر از نوشته ها سخن مي گويند و در واقع چنين است. در تصاوير است كه مي تواني گذر زمان را بر روي چهره خود و سايرين نگاه كني و بگويي انگار همين ديروز بود. چقدر زود گذشت و از اين گونه حرف ها.

عكسي كه در ادامه مي بينيد را يوسف بذرافكن برايمان ارسال كرده است. در اين عكس كه به نظر مي رسد محل آن مدرسه سابق هاتف اصفهاني داريون باشد چهره هاي نام آشنايي ديده مي شوند.

جواناني كه حالا به ميانسالي رسيده اند و دانش آموزاني كه حالا هر كدام براي خودشان مردي شده اند.

عليرضا كشاورز،بهمن زاده،نوروزي، يوسف بذرافكن،حاج ريحان زارع،مجتبي ظهرابي،حسين شكري،خلف زاده،برادران عزيزي،مسلم ابراهيمي و… در عكس ديده مي شوند.

شما هم مي توانيد عكس هاي خاطره انگيز خود را برايمان ارسال كنيد تا با نام خودتان در سايت داريون نما مورد استفاده قرار دهيم.