تيم واليبال داريون در سال 1374 توانست با اقتدار قهرمان مسابقات منطقه شود. ایستاده از راست: حمید قنبری، علی بذرافکن، محمد قلیچ خانی، جهانبخش محجوبی، بهرام ،آرش مددپور، شهرام اسدی نشسته از راست: مردانه، آرش خورشیدی، عباس دریابر، کاووس بذرافکن، رضا بذرافکن محل برگزاری مدرسه حقیقت جو داریون ***    عکس از میز داوری والیبال […]

 تيم واليبال داريون در سال 1374 توانست با اقتدار قهرمان مسابقات منطقه شود.

ایستاده از راست:

حمید قنبری، علی بذرافکن، محمد قلیچ خانی، جهانبخش محجوبی، بهرام ،آرش مددپور، شهرام اسدی

نشسته از راست:

مردانه، آرش خورشیدی، عباس دریابر، کاووس بذرافکن، رضا بذرافکن

محل برگزاری مدرسه حقیقت جو داریون

***

   عکس از میز داوری والیبال و اهداء جوایز که آقای درودگر دبیر دبیرستان، مسعود سفید، فرزاد خوش نژاد، هوشیار بهمن پور، اله داد زارعی، مجید روئین تن، حسین زارعی، روح اله مسعودی، غلامرضا بهمن پور، کشاورز، قلیچ خانی، شیروانی و خورشیدی در اين تصوير ديده مي شوند.

***

تماشاگران رقابتهاي واليبال داريون

***

فرستنده:علي بذرافكن نمايندگي ورزش و جوانان داريون