آخرين خبرها از پيروزي سید حسین ذوالانوار درمرحله دوم انتخابات  حكايت مي كند. به گزارش داريون نما به نقل از شيرازنا آخرین خبرها از نتایج شمارش آراء در حوزه‌ انتخابیه شیراز، حاکی از پیروزی سید حسین ذوالانوار در مرحله دوم انتخابات مجلس دارد.  در این مرحله از انتخابات ذوالانوار و محسن مکارم شیرازی با یکدیگر […]

آخرين خبرها از پيروزي سید حسین ذوالانوار درمرحله دوم انتخابات  حكايت مي كند.

به گزارش داريون نما به نقل از شيرازنا آخرین خبرها از نتایج شمارش آراء در حوزه‌ انتخابیه شیراز، حاکی از پیروزی سید حسین ذوالانوار در مرحله دوم انتخابات مجلس دارد.

 در این مرحله از انتخابات ذوالانوار و محسن مکارم شیرازی با یکدیگر رقابت می‌کردند که ذوالانوار مورد حمایت هر دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری قرار داشت.

 پیش از این و در مرحله اول انتخابات ضرغام صادقی، جعفر قادری و سیداحمد رضا دستغیب به عنوان نمایندگان شیراز به مجلس راه یافته بودند.