در جلسه انتخاب هيات رييسه جديد اعضاء شوراي اسلامي شهر داريون كه در محل دفتر شوراي اسلامي اين شهر برگزار شد پس از بحث و تبادل نظر و راي گيري، اعضاء شورا ناصر شرفي را مجددا به عنوان رييس شوراي اسلامي شهر داريون برگزيدند. به گزارش داريون نما همچنين اشرف سادات چاوش زاده نائب رييس […]

در جلسه انتخاب هيات رييسه جديد اعضاء شوراي اسلامي شهر داريون كه در محل دفتر شوراي اسلامي اين شهر برگزار شد پس از بحث و تبادل نظر و راي گيري، اعضاء شورا ناصر شرفي را مجددا به عنوان رييس شوراي اسلامي شهر داريون برگزيدند.

به گزارش داريون نما همچنين اشرف سادات چاوش زاده نائب رييس شوراي شهر داريون شد.

در اين راي گيري بهرام هوشيارنيز به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

گفتني است سيد عباس هاشمي و روح الله افتخاري ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر داريون هستند.