علي زارع همانطور که هم میهنان عزیز اطلاع دارند مدتی است که کشورهای عربی با همکاری دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در یک اقدام غرض ورزانه خلیج همیشه فارس را با نام جعلي خلیج ع ر ب ي بيان مي كنند وحتی پارا از گلیم خود فراتر گذاشته وادعای مالکیت بر جزایر سه گانه جمهوری […]

علي زارع

همانطور که هم میهنان عزیز اطلاع دارند مدتی است که کشورهای عربی با همکاری دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در یک اقدام غرض ورزانه خلیج همیشه فارس را با نام جعلي خلیج ع ر ب ي بيان مي كنند وحتی پارا از گلیم خود فراتر گذاشته وادعای مالکیت بر جزایر سه گانه جمهوری اسلامی را دارند.

حتی هنگام سفر رييس جمهور به جزیره ابوموسی ادعا کردند که چرا ایشان وارد خاک امارات شده است!.با این که این اقدام آنها بارها توسط مسوولین ايران پاسخ داده شده  ولی آنها دست بردار نیستند و به این حرکات گستاخانه  خود ادامه می دهند.

 

مگر آنها آگاه نیستند که ما پیرو خط ولایت هستیم وگوش به فرمان رهبر عزیزمان؟ مگر آنها آگاه نیستند که ملت ایران در جنگ هشت ساله ثابت کردند که حتی از یک وجب خاک خود نمی گذرند؟

مگر نمی دانند که ما این همه شهید را در دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب داده ایم و اکنون هم حاضریم که به فرمان ولایت فقیه از وجب به وجب خاکمان دفاع کنیم ؟

مگر آنها نمی دانند که از حدود 2500سال پیش اسناد نویسندگان یونانی و کتیبه های باقیمانده این خلیج را با نام خلیج همیشه فارس نام گذاری کرده اند.

مگر نمی دانند که فرد فرد ایرانیان خاک وطن را برابر با ناموس می دانند و از آن دفاع می کنند.اگر شاه ملعون در دوران ستمشاهی بحرین را به اعراب واگذار نمی کرد امروز آنها گستاخ نمی شدند.که این ادعا را کنند. ولی بدانند که این نظام مقدس نظام شاهنشاهی نیست و از خاک خود نمی گذرد.

این را آویزه  گوششان کنند که با دشمنان ایران ساختن عاقبت خوشی ندارد وسرانجام این آیه قرآن تحقق می يابد که “انا فتحناک لک فتحا مبینا.” وبدانند که زمین متعلق به مستضعفان است و وعده الهی نزدیک است .

اینها اقدامات وهابیون عرب است که با شیعه دشمن هستند.در همین جا از تمام هم میهنان خصوصا مردم شهید پرور داریون می خواهم که نظر خود را درباره بهترین راه مبارزه با این اقدام کشورهای عربی وغربی اعلام كنند؟.

سرافراز ایرانی، پاینده ایران اسلامی و نام این خلیج تا ابد فارس باد.