بعد از دومين حضور فرزاد حسني در برنامه خوشا شيراز تصميم گرفتم به نحوه حضورش و كارها و حرف هايي كه در آن برنامه تلويزيوني زد، انتقاداتي وارد كنم. اين مساله را اما  بنا به دلايلي – شما بخوانيد خط قرمزي كه دور خودم كشيده ام – انجام نشد. فرزاد حسني در آن برنامه كه […]

بعد از دومين حضور فرزاد حسني در برنامه خوشا شيراز تصميم گرفتم به نحوه حضورش و كارها و حرف هايي كه در آن برنامه تلويزيوني زد، انتقاداتي وارد كنم. اين مساله را اما  بنا به دلايلي – شما بخوانيد خط قرمزي كه دور خودم كشيده ام – انجام نشد.

فرزاد حسني در آن برنامه كه ميهمان بود، فكر كرد مجري هست و اختيار برنامه را (البته با سهل انگاري علي ضيا مجري خوشا شيراز) در دست گرفت.

او حتي در جايي كه تهيه كننده برنامه به او اعلام كرد: حرف زدن ديگر بس است و بايد ميان برنامه اي ببينيد، گفت: «مرا از تهران آورده ايد كه شما بگوييد چكار كنم؟!»

او البته و مانند هميشه از شيوه بلاغت خود تعريف كرد و…

اين ماجرا تمام شد تا همين چندي پيش كه فرزاد حسني را براي اجراي برنامه تقدير از كارآفرينان در روزگار به شيراز دعوت كردند.

جريان اين برنامه و حواشي آن را حتماً تاكنون در رسانه ها خوانده ايد كه حسني در آن برنامه بارها به فرهنگ كار شيرازي ها توهين كرد و البته با اعتراض حاضران در آن مراسم نيز مواجه شد.

***

دوستي در تهران دارم كه با فرزاد حسني رفاقت ديرينه اي دارد. ديروز كه به صورت تلفني با هم صحبت مي كرديم ضمن اين كه بر وسعت اطلاعات عمومي فرزاد حسني تاكيد مي كرد اما از برخي اخلاق او در حين اجرا نيز گلايه مي كرد.

فرزاد حسني در فن بلاغت تبحر دارد. در اين گفته هيچ شكي نيست، او مي تواند مجري خوبي هم باشد اما اين «خوب بودن» هم شرايط خاص خودش را دارد.

حسني در زمان اجرا مي خواهد به ميهمان برنامه و به بيننده برنامه اش نشان دهد كه اطلاعات زيادي دارد و اگر اراده كند به طرفه العيني مي تواند ميهمانش را به گوشه رينگ برده، ناك اوت كند و اين كار اصلاً صحيح نيست. به هر حال در فرهنگ ما ايراني ها هميشه گفته اند كه احترام ميهمان بر صاحب خانه واجب است.

فرزاد حسني بايد بداند اگر «خوب» است و خوب اجرا مي كند و اطلاعات بالايي هم دارد و… اين مردم هستند كه بايد به اين نكته ها برسند نه اين كه خودش غيرمستقيم آنها را بيان كند. جوانان و نوجوانان بسياري از اجراهاي خوب و به يادماندني فرزاد حسني در برنامه هاي مختلف تلويزيون مانند برنامه «كوله پشتي» خاطراتي به يادماندني دارند.

به نظر مي رسد فرزاد حسني به دست خودش دارد اين خاطرات خوب را خراب مي كند و باز هم به دست خودش، «خودش» را به سمت نزول به پيش مي برد.

حسني بايد بداند براي محبوبيت نيازي به ضايع كردن طرف يا طرف هاي مقابلش نيست.

اين احترام و البته اجراي خوب است كه در دل هاي مردم مي ماند.

نمونه اش همين احسان عليخاني يا محمدرضا شهيدي فرد كه با احترام و بدون غرور، اجراهاي خوبي دارند و مورد توجه اغلب مردم هم هستند.

به راستي چه كسي مي تواند برنامه هاي خوب و تاثيرگذار «ماه عسل» ماه هاي رمضان اين چند سال اخير احسان عليخاني را فراموش كند؟!

توهين اخير فرزاد حسني به فرهنگ مردم فرهنگ ور شيراز خوشبختانه با واكنش اعتراضي بسياري همراه بود.

حتي استاندار فارس هم به شدت به اظهارات حسني تاخت و از همه شيرازي ها و فارسي ها خواست تا نگذارند هيچ كسي به خود جرات بدهد و به فرهنگ ناب مردم فارس توهين كند.

كاش فرزاد حسني كاري كند تا خاطرات خوب گذشته اش به باد فنا نرود.

اين مطلب را اينجا هم ببينيد.