داريون نما: شهرداري داريون شروع به آسفالت كوچه ها و معابر عمومي كرده است. اين اقدام هرچند از وظايف شهرداري است اما قابل تقدير است. اين عكس ها را روح الله قرباني از روابط عمومي شهرداري داريون براي ما ارسال كرده است. هر چند در رسانه ها و سايت هاي ساير شهرها از اين گونه […]

داريون نما: شهرداري داريون شروع به آسفالت كوچه ها و معابر عمومي كرده است. اين اقدام هرچند از وظايف شهرداري است اما قابل تقدير است.
اين عكس ها را روح الله قرباني از روابط عمومي شهرداري داريون براي ما ارسال كرده است.
هر چند در رسانه ها و سايت هاي ساير شهرها از اين گونه گزارش ها به عنوان(رپرتاژ آگهي) ياد مي شود و در قبال انتشار چنين گزارش هايي رسانه ها مبلغي دريافت مي كنند. اما سايت داريون نما براي آن كه حسن نيت خود را نشان دهد و اعلام كند كه نكات مثبت عملكرد شهرداري و شوراي شهر داريون را نيز مي بيند و انتشار مي دهد. بدون دريافت هيچ گونه هزينه اي اقدام به انتشار اين گزارش تصويري مي كند.

*********

گزارش تصويري از:روح الله قرباني