زمزمه هايي در رابطه با شوراي شهر داريون داريون نما از يك منبع موثق شنيده است كه:پس از اطلاع رساني و گزارش سايت داريون نما از دو جلسه اخير شوراي اسلامي شهر داريون كه اتفاقا مورد توجه و استقبال مردم شريف داريون نيز قرار گرفت يكي دو نفر از اعضاي شورا قصد دارند با انجام […]

 زمزمه هايي در رابطه با شوراي شهر داريون

داريون نما از يك منبع موثق شنيده است كه:پس از اطلاع رساني و گزارش سايت داريون نما از دو جلسه اخير شوراي اسلامي شهر داريون كه اتفاقا مورد توجه و استقبال مردم شريف داريون نيز قرار گرفت يكي دو نفر از اعضاي شورا قصد دارند با انجام رايزني هايي مانع حضور خبرنگار سايت داريون نما در جلسات شوراي اسلامي شهر داريون شوند.

نكته آن كه قانون شوراها اين اجازه را به عموم مردم مي دهد تا در جلسات علني شوراي اسلامي شهر خود شركت كنند.

به هر حال اگر شنيديد جلسه يا جلسات آينده شوراي اسلامي شهرداريون غير علني برگزار شد زياد تعجب نكنيد!

 سرنوشت گرگها بالاخره به كجا رسيد؟

 چندي پيش خبري در سايت داريون نما منتشر شد در رابطه با آن كه چند قلاده گرگ در اطراف داريون مشاهده شده اند.

در آن خبر اشاره شده بود كه آن چند گرگ توسط يك  وانت نيسان در كوههاي اطراف ايزدخواست رها شده اند.

اين خبر بعدا توسط رييس شوراي شهر داريون تاييد هم شد.

اما ما نفهميديم سرنوشت اين گرگها بالاخره به كجا رسيد و آيا آنها دست گل جديدي به آب داده اند يا نه؟!