به نظر مي رسد”پايگاه خبري و اطلاع رساني خدمات شهري ايران” يك پايگاه خبري مناسب و قوي براي اطلاع رساني در حوزه شهري و شهرداري هاي كشور باشد. لااقل از ظاهر سايت كه اينگونه برداشت مي شود.اما گردانندگان اين سايت انگار نمي دانند سيد ابوذر حسيني يك سال است كه از شهرداري داريون به شهرداري […]

به نظر مي رسد”پايگاه خبري و اطلاع رساني خدمات شهري ايران” يك پايگاه خبري مناسب و قوي براي اطلاع رساني در حوزه شهري و شهرداري هاي كشور باشد.

لااقل از ظاهر سايت كه اينگونه برداشت مي شود.اما گردانندگان اين سايت انگار نمي دانند سيد ابوذر حسيني يك سال است كه از شهرداري داريون به شهرداري سروستان رفته و جايش را به علي رضا زارع داده است.

به هر حال از چنين سايتي بروز اينگونه اشتباهات كمي عجيب به نظر مي رسد.

براي ديدن  پايگاه خبري و اطلاع رساني خدمات شهري ايران  اينجا كليك كنيد.