هادي شكري/ در دنیای امروز که ارتباطات و اطلاعات جزء بسیار مهمی از زندگی روزمره امروز شده و جوامع متمدن امروزی را بر اساس قدرت رسانه هایشان می شناسند ، راه اندازی سایت داریون نما را می توان یک اتفاق بسیار فرخنده در منطقه و شهر داریون خواند. این گفتار كوتاه را گفتم که تیغ […]

هادي شكري/
در دنیای امروز که ارتباطات و اطلاعات جزء بسیار مهمی از زندگی روزمره امروز شده و جوامع متمدن امروزی را بر اساس قدرت رسانه هایشان می شناسند ، راه اندازی سایت داریون نما را می توان یک اتفاق بسیار فرخنده در منطقه و شهر داریون خواند.
این گفتار كوتاه را گفتم که تیغ انتقاد را اکنون به طرف خود سایت داریون نما بگیریم.
داریون نما در همان ابتداي شروع به کار با مطالب جذاب، داغ و خواندنی که شامل عناوین گوناگون ورزشی، طنز، انتقادی وخبری بود توانست توجه بسیاری از همشهریان را به خود جلب کند.


این موضوع را از کامنتها و بازخوردهایی که بوجود می آمد می توان به خوبی درک کرد . خوانندگان سایت از گروههای مختلف فکری و سنی توانستند ارتباط مناسبی را با سایت نوپای داریون نما برقرار کنند که این مسئله در مواردی نظیر انتخابات و کشمکش شهرداری و دانشگاه آزاد نمود بیشتری داشت. ولی رفته رفته احساس شد که سمت و سوء مطالب به سمت خاص تری پیش رفت و از آن طرف نیز سانسور و محافظه کاری مدیر سایت نیز از جذابیت مطالب کاسته است.
شورای شهر ، شهرداری ، مطالب در حوزه نماز جمعه و امام جمعه محترم ، مسجد و فعالیت های فرهنگی و نیز مطالب ادبی بیشترین سهم را از یکی دو مطلب روزانه داریون نما به خود اختصاص داده اند و به نظر می رسد که منطقه ای به این وسعت از دید این رسانه به جز موارد ذکر شده مطلب جالب و خاصی ندارد و در این میان مراکز مهمی از قبیل آبفا ، مخابرات ، نیروی انتظامی ، مراکز مهم پخش فرآورده های نفتی ، مراکز بهداشتی ، مراکز مهم کشاورزی ، دامداری و غیره خود را در بسیار دور از دید چشمان مدیر و همکاران خبرنگار سایت داریون نما می بینند.
جایی که مطمئنا همشهریانمان با مشکلات فراوانی در این مراکز برخوردمی کنند . داریون نما بدون توجه به این مراکز بخش مهمی از مخاطبین خود را از دست داده و سوژه های تکراری و روزمره باعث شده که مخاطب مطالب را با بی میلی دنبال کند به صورتی که از دست دادن چند روزه مطالب سایت نیز موضوع مهمی برای مخاطب نباشد . به نظر اینجانب که باید راهکار جدیدی از سوی مدیر سایت اندیشیده شود .
شایان ذکر است که منکر این مطلب نیستم که اداره سایت و خبررسانی نیز با محدودیت ها و مسئولیتهای فراوانی روبروست و محافظه کار بودن نیز بسیار قابل توجیه است ولی اینکه مطالب سایت فقط مربوط به مراکز خاصی باشد را مخاطب بر نمی تابد . امیدوارم که این انتقاد نه تنها از انگیزه های مجموعه سايت داريون نما کم نکند بلکه بهانه ای باشد برای بهتر و مهمتر بودن.