بينندگان و كاربران سايت داريون نما نويسنده اين سطور را يك انسان بي طرف فرض كنند. شهروندي كه نه تاكنون به شهرداري داريون مراجعه كرده ام و نه حتي شهردار يا ساير كاركنان شهرداري داريون را از نزديك ديده ام. مساله اي كه من مي خواهم درباره آن بنويسم درباره همين جريان پيش آمده و […]

بينندگان و كاربران سايت داريون نما نويسنده اين سطور را يك انسان بي طرف فرض كنند. شهروندي كه نه تاكنون به شهرداري داريون مراجعه كرده ام و نه حتي شهردار يا ساير كاركنان شهرداري داريون را از نزديك ديده ام.
مساله اي كه من مي خواهم درباره آن بنويسم درباره همين جريان پيش آمده و صدور مجوز (ديوار مرگ) در زمين مسجد حضرت ابوالفضل(ع) داريون است.
همين جا موضع خود را در اين باره مشخص كنم و بگويم كه كار شهرداري داريون براي صدور اين مجوز اشتباه بوده اما آنها قطعا عمدا اين كار را انجام نداده اند.

 تنها اشتباه رخ داده اين بوده كه مجوز برگزاري اين كار در زمين مسجد انجام شده اما انصافا نبايد شهرداري داريون را هم به خاطر اين اشتباه مورد هجمه قرار داد.

تنها اشتباه رخ داده اين بوده كه مجوز برگزاري اين كار در زمين مسجد انجام شده اما انصافا نبايد شهرداري داريون را هم به خاطر اين اشتباه مورد هجمه قرار داد.

به هر حال آنان نيز مسلمان هستند و اگر هم كاري اشتباه انجام داده اند از روي كم اطلاعي از مسايل شرعي بوده است.
نكته اي كه طي مطالب ارايه شده در چند روز اخير برايم جالب بود. استفاده از كلمه “سيرك” بود. حال آن كه آنگونه كه من شنيده ام تنها پاي يك “ميمون” در ميان بوده و نه هيچ حيوان ديگري.
اين ميمون بينوا هم احتمالا قرار بوده به همراه موتورسوار در ديوار مرگ همراه باشد و به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ گويد.
پس به نظرم استفاده از كلمه سيرك در اين باره اشتباه است. در سيرك چندين و چند حيوان با حركات نمايشي حضور دارند.
به نظر من تنها اشتباه رخ داده اين بوده كه مجوز برگزاري اين كار در زمين مسجد انجام شده اما انصافا نبايد شهرداري داريون را هم به خاطر اين اشتباه مورد هجمه قرار داد.
البته روي صحبت من به هيچ عنوان با روحانيت معظم نيست كه اعتقاد دارم آنان در اين مورد به وظيفه خود عمل كرده اند.
روي صحبت من با كساني است كه دشمني آنها با شهرداري و شوراي شهر مانند روز بر همه روشن است و مي خواهند به هر وسيله اي شوراي شهر و شهرداري داريون را زير سوال ببرند.
شهرداري و شوراي شهر ايراد دارند نه اينكه ندارند اما به هر حال آنان نقاط مثبت نيز دارند و نبايد تنها نقاط منفي انان را ديد.
اصلا مگر جز معصومين كس ديگري معصوم است؟
بياييم از تسويه حسابهاي شخصي بپرهيزيم و به اين نكته توجه كنيم كه آن دنيا خدايي هست و پل صراطي كه همه ما بايد از آن عبور كنيم.
هر انساني ممكن است خطا و اشتباه كند. خوب است برخي دوستان متوجه باشند..

يك داريوني بي طرف