شنيده مي شود كه: تعدادي گرگ(احتمالا باغ وحشي) در كوه هاي روستاي ايزدخواست تا روستاي كوه گري خرامه رها شده اند. اين گرگ هاي گرسنه با حمله به گله هاي گوسفند، دامداران را دچار اضطزاب و نگراني كرده اند. همچنين گفته مي شود اين گرگ ها در كوه هاي اطراف داريون نيز ديده شده اند. […]

 شنيده مي شود كه: تعدادي گرگ(احتمالا باغ وحشي) در كوه هاي روستاي ايزدخواست تا روستاي كوه گري خرامه رها شده اند. اين گرگ هاي گرسنه با حمله به گله هاي گوسفند، دامداران را دچار اضطزاب و نگراني كرده اند.

همچنين گفته مي شود اين گرگ ها در كوه هاي اطراف داريون نيز ديده شده اند.

پيرو اين خبر خبرنگار سايت داريون نما با ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون تماس گرفت و در اين رابطه از وي سوال كرد.

به گزارش داريون نما اين عضو شوراي شهر ضمن بي اطلاعي از اين موضوع اين خبر را نه تاييد كرد و نه تكذيب.

گفتني است داريون نما در تلاش است تا از منبعي موثق صحت و سقم اين خبر را جويا شود.