يكي از افتخارات پايگاه خبري-تحليلي داريون نما داشتن دوستان و بينندگان خوبي است كه هميشه و در همه حال به ياد داريون نما هستند. عبدالله كاظمي از دوستان و كاربران سايت داريون نماست كه يكي از بينندگان دائمي اين سايت است. او چندي پيش مسافرتي به شمال داشت و با حضور در سواحل زيباي شمال […]

يكي از افتخارات پايگاه خبري-تحليلي داريون نما داشتن دوستان و بينندگان خوبي است كه هميشه و در همه حال به ياد داريون نما هستند.

عبدالله كاظمي از دوستان و كاربران سايت داريون نماست كه يكي از بينندگان دائمي اين سايت است.

او چندي پيش مسافرتي به شمال داشت و با حضور در سواحل زيباي شمال و درياي مازندران(خزر) لطف خود را به داريون نما نشان داد و بر روي شن هاي ساحل درياي مازندران نام داريون نما را نگاشت.

با تشكر از اين دوست عكس هاي ارسالي عبدالله كاظمي را در ادامه ملاحظه مي كنيد.