به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) برنامه شب شعري در سالن همایش مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار شد. به گزارش داريون نما در اين شب شعر كه به همت انجمن ادبي آدينه و مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت داريون برگزار شد شاعران داريوني اشعار خود را در مدح مولاي متقيان علي(ع) قرائت كردند. […]

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) برنامه شب شعري در سالن همایش مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار شد.

به گزارش داريون نما در اين شب شعر كه به همت انجمن ادبي آدينه و مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت داريون برگزار شد شاعران داريوني اشعار خود را در مدح مولاي متقيان علي(ع) قرائت كردند.

احمد علي شكري،مصطفي بذرافكن،علي زارع،محسن شكوهي،نادعلي بذرافشان،حفاظ بذرافكن و فاطمه بذرافكن  شاعراني بودند كه در وصف امام علي (ع) به شعر خواني پرداختند.

در اين مراسم همچنين گروه موسيقي سنتي داريون نيز به اجراي برنامه پرداخت.

در حاشيه/نكته هاي مثبت:

*نفس برگزاري چنين برنامه هايي بسيار خوب و قابل تقدير است.

*سالن همايش هاي مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت مكان آبرومندي است كه با رفع كمبودهاي آن مي تواند خدمات بهتري ارايه كند.

*پخش آهنگ ملايم و گوش نواز در هنگام شعرخواني شاعران از نقاط مثبت اين شب شعر بود.

*جوانان داريوني برگزاركننده اصلي اين مراسم بودند كه اين خود جاي خوشحالي دارد.

*همكاري متقابل انجمن ادبي آدينه با مجتمع فرهنگي گلهاي باغ نبوت داريون نويد ارايه برنامه هاي بهتري را در آينده مي دهد.

*زحمات شهاب رويين تن ، رضا رستمي  و ساير برگزاركنندگان در برپايي اين شب شعر لايق تقدير است.

در حاشيه/نكته هاي منفي:

*گرماي سالن برگزاري،حاضرين را كلافه كرده بود و عده اي از مدعوين به همين دليل مجبور به ترك سالن شدند.

*با توجه به گرماي هوا و آماده نبودن سيستم سرمايشي سالن، بهتر بود با آب خنك از ميهمانان پذيرايي مي شد تا به نوعي حاضران گرماي كمتري احساس كنند.

*بهتر بود اشعار شاعران طبق مرسوم همه شب شعرها قبل از خوانده شدن در برابر جمع توسط مسوولين برگزاري كنترل مي شد. به عنوان مثال در اين مراسم توسط يكي از شاعران شعر طنزي خوانده شد كه به مناسب اين برنامه نبود.

*يكي ديگر از نكات آزار دهنده اين شب شعر سروصداي كودكان حاضر در سالن بود. بهتر است در چنين مراسم هايي از به همراه آوردن كودكان كم سن و سال پرهيز شود.

 سايت داريون نما از برگزاري چنين برنامه هايي استقبال مي كند و به مسوولين برگزاري اين شب شعر خسته نباشيد مي گويد.