خبرنگار:مجتبي ظهرابي/ ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون اعلام کرد این شورا این هفته جلسه ای نخواهد داشت. به گزارش داریون نما وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود:از لحاظ قانونی برگزاری جلسات شورای شهر می تواند هر دو هفته یک بار برگزار شود اما به دلیل حجم کارها مدتی این جلسات به صورت […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي/
ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون اعلام کرد این شورا این هفته جلسه ای نخواهد داشت.


به گزارش داریون نما وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود:از لحاظ قانونی برگزاری جلسات شورای شهر می تواند هر دو هفته یک بار برگزار شود اما به دلیل حجم کارها مدتی این جلسات به صورت هفتگی برگزارمی شد.
شرفی گفت: البته هرگاه نیاز باشد ما جلسات شورای شهر را هر هفته برگزار می کنیم.