استانداري فارس براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاههاي اجرائي استان اطلاعيه صادر كرد. به گزارش داريون نما  استانداري فارس طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي ، ازمحل مجوز شماره 4550معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس […]

استانداري فارس براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود و دستگاههاي اجرائي استان اطلاعيه صادر كرد.

به گزارش داريون نما  استانداري فارس طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي ، ازمحل مجوز شماره 4550معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورتعداد 749 نفر از افراد واجد شرايط راازطريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ،مصاحبه تخصصي ، آزمون عملي (حسب مورد ) و طي مراحل گزينش به صورت پيماني استخدام مي كند.

برای دیدن آگهی استخدام استانداری فارس اینجا کلیک کنید.