آغاز می کنم بنام غایت الآمال العارفین، به نام آن کسی که همه چیز ما از او ست، بنام آن کس که از او آمده ایم و به سوی او باز می گردیم . بنام آنکس که این دنیا را مهیا کرد وخانه امتحان قرار داد، خدایا ما در این امتحان پیروز بگردان . تا […]

آغاز می کنم بنام غایت الآمال العارفین، به نام آن کسی که همه چیز ما از او ست، بنام آن کس که از او آمده ایم و به سوی او باز می گردیم .

بنام آنکس که این دنیا را مهیا کرد وخانه امتحان قرار داد، خدایا ما در این امتحان پیروز بگردان . تا بتوانیم دینی که شهدا برگردن ما دارند ادا کنیم .

خدایا تمام عمرم برای امتحان گذاشتی اما نتوانستم در این امتحان ها سر بلند بیرون بیایم . خدایا در این امتحان بزرگ من را پیروز بگردان . حال که شروع به نوشتن وصیت نامه می کنم از خدا می خواهم که من را بپذیرد تا به آنچه سالها آرزوی رسیدن آن را دارم برسم .

خدایا من راه حق را یافته ام پس مرا دراین راه پایدار کن که این راه بدون رنج و مشقت نیست . من به عنوان یک رزمنده حقیر سر تا پا تقصیر که عازم میدان نبرد حق علیه با طل هستم وصیت می کنم که تقوا پیشه کنید و حتی یک لحظه و چشم برهم زدن از ولایت و رهبری اما م خمینی جدا نشوید ٌ،وحدت داشته باشید ، شهدا بر گردن ما حق دارند ، با عمل به نفع انقلاب پاسدار حرمت خون شهدا باشیم ، اما به دوستانم: صحنه را به هیچ عنوان ترک نگویید و برای نسل نونهال و نوجوان فعالیت کنید و اما به پدر و مادر بزرگوارم وصیت می کنم که زینب وار صبر و استقامت داشته باشید و همانند پدر و مادر شهیدان دیگر صبور باشید ، بدانید که من امانتی بودم ، در دست شما و به جایگاه واقعی خودم برمی گردم و مپندارید که من مرده ام، بلکه به فرمایش قرآن من نزد خداوند روزی می خورم و همیشه زنده ام ، اگر چه داغ فرزند سنگین و گران است . و به برادران و خواهرم این را می گویم که با عمل خود ادامه دهنده ی راه شهدا ء باشید و هر کاری که می کنید برای جلب رضای خدا باشد در آخر از تمام دوستان و آشنایان و اقوام و نزدیکان حلال بود دارم

نادر خوش نژاد20/11/1364