خردادماه سال گذشته(1390) بود كه اعلام شد جانشين سيد ابوذر حسيني (شهردار قبلي داريون) معرفي شده است. علي رضا زارع كه آن روزها اعلام شد جوان ترين شهردار كشور است از طرف شوراي اسلامي شهر داريون به عنوان شهردار جديد اين شهر معرفي شد. سيد ابوذر حسيني كه خود از اهالي داريون بود و پدر […]

خردادماه سال گذشته(1390) بود كه اعلام شد جانشين سيد ابوذر حسيني (شهردار قبلي داريون) معرفي شده است.

علي رضا زارع كه آن روزها اعلام شد جوان ترين شهردار كشور است از طرف شوراي اسلامي شهر داريون به عنوان شهردار جديد اين شهر معرفي شد.

سيد ابوذر حسيني كه خود از اهالي داريون بود و پدر شهيدش را همه داريوني ها مي شناختند و مي شناسند عملكرد قابل قبولي از خود به نمايش گذاشت.

او را شايد بتوان موفق ترين شهردار داريون تا كنون ناميد. با وجودي كه يك سال از رفتن سيد ابوذر حسيني از داريون مي گذرد اما همواره مردم قدرشناس داريون از او و كارهايش به نيكي ياد مي كنند.

سيد ابوذر حسيني حالا شهردار سروستان شده و در آنجا توانايي هاي خودش را نشان مي دهد.

حالا اما داريون شهرداري جوان دارد كه مي شود پس از گذشت يك سال عملكردش را مورد بررسي قرار داد.

يك سال زمان مناسبي براي نشان دادن توانايي هاي هر فرد است.

كاربران داريون نما مي توانند عملكرد علي رضا زارع در شهرداري داريون را مورد بررسي قرار دهند. اين حق مسلم مردم داريون است كه عملكرد شهردار خود را بسنجند و درباره كارهاي انجام شده توسط وي اظهار نظر كنند.

ضمنا نظراتي كه حاوي توهين،تهمت و يا مواردي از اين دست باشد نمايش داده نخواهد شد.

قصد ما نقد عملكرد شهرداري داريون است. نقد يعني بيان نقاط مثبت و ضعف همراه با ارايه راه كار.

مي خواهيم در اين رسانه فضاي گفت و گو بين مردم و شهرداري برقرار كنيم.

بدون شك شهردار داريون نيز مي تواند طبق قانون مطبوعات و رسانه ها از عملكرد خود دفاع كند و پاسخگوي نظرات كاربران سايت داريون نما باشد.

ما با كسي دشمني نداريم. هدف ما تنها و تنها خدمت به مردم است.

نكته:طبق قانون مطبوعات و رسانه ها اگر نشريه يا رسانه اي خبر،نقد و يا مطلبي درباره مسوول يا نهادي منتشر كرد. آن مسوول و نهاد مربوطه حق دارد جوابيه اي به همان مقداردر آن نشريه يا رسانه منتشر كند و در صورتي كه رسانه مورد نظر از چاپ جوابيه خودداري كند آن وقت است كه مي توان ازآن نشريه و رسانه شكايت كرد.

اين را جهت يادآوري برخي دوستان بيان كرديم.