يوسف بذرافكن/ خداوندا ای مهربان ترین مهربان ها ، ای نور امید در دل تاریکی ها ،چهره مبارک امام زمان ( عج ) را بر ما بنما و به وسیله  او زمین را پر از عدالت کن. خداوندا هنگامی که امام زمان (عج) برای برقراری عدالت قیام می کند به وسیله لشکری از فرشتگانت و […]

يوسف بذرافكن/

خداوندا ای مهربان ترین مهربان ها ، ای نور امید در دل تاریکی ها ،چهره مبارک امام زمان ( عج ) را بر ما بنما و به وسیله  او زمین را پر از عدالت کن. خداوندا هنگامی که امام زمان (عج) برای برقراری عدالت قیام می کند به وسیله لشکری از فرشتگانت و گروهی از صا لحان او را یاری کن و ما را از یارانش قرار بده .

ای آنکه با ظهور تو شب می کند فرار ، ای آنکه انتظارت عبادت است ،ای آفتاب حق بر ما بتاب ،ای چشمه سار نور ای منجی صبور ،ای با خبر زظلمت و تاریکی جهان ،داری اگر چه در همه اوقات ما حضور ،ما دل شکسته ایم ، نالان و خسته ایم ،اما ز عشق روی تو در کوچه های شهر ،رنگین چراغ و پرچم و آئینه بسته ایم ،با قلب پر امید ،در انتظار دیدن روی تو ایم ،ای نازنین بیا ،ای نور دین بیا ، ای حجت خدا بیا ،سیلاب ظلم و جهل جهان را فرا گرفت ،ای ناخدای کشتی مستضعفین بیا ،دنیا همه شب است، شب غرق وحشت است ،ای آخرین چراغ خدا در زمین بیا.